wtorek, 18 lipca 2017

John Steiner i psychoanaliza

John Steiner, brytyjski analityk związany z szerokim ruchem postkleinowskim, jest autorem ciekawej i głębokiej książki Psychiczny azyl. Opisuje tam patologiczne organizacje, często o narcystycznym charakterze, do których nieświadomie uciekają się ludzie. Niestety na swoją niekorzyść...

Dość nie dawno ukazała się po polski jego druga książka - Widzieć i być widzianym, która jest kontynuacją poprzedniej. Kontynuuje tam temat wchodzenia w psychiczny impas i wycofanie, oraz  prób przezwyciężenia go. Niewątpliwie to jeden z ciekawszych autorów współczesnej psychoanalizy. Warto poświęcić lekturze jego książek trochę więcej uwagi.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.iimago@gmail.com
tel. 888 867 115


John Steiner, fot. ze strony: MKtrust


czwartek, 29 czerwca 2017

Nałogowa osobowość naszych czasów

Obserwacje klinicystów podpowiadają czasem, że można spróbować dopasować typ zaburzenia psychicznego i częstość jego występowania, do okresu historycznego i określonych warunków społecznych i kulturowych. To bliskie tezom kulturalistów, takich jak Erich Fromm. Czy jest to słuszne lub prawdopodobne twierdzenie? Trudno orzec jednoznacznie. Jeśli jednak pokusić się o nazwanie dominujących współcześnie w naszej kulturze form zaburzeń, to byłyby to na pewno zaburzenia osobowości z narcyzmem na czele, oraz uzależnienia. Skądinąd warto pamiętać, że te dwa typy zaburzeń - z różnych osi diagnostycznych, gdyby myśleć kategoriami systemu DSM IV - nie wykluczają się, a nawet dość często współwystępują. Niestety oba typy zaburzeń - i te dotykające osobowości i uzależnia (chodzi mi tu głównie o chemiczne, substancjalne uzależnienia) wpływają niezwykle destrukcyjnie na życie. Jedyną czasem nadzieją na w miarę normalne życie jest poddanie się głębokiej, intensywnej i długoterminowej psychoterapii, nierzadko łączonej z pobytami w ośrodkach stacjonarnych, korzystaniem z farmakoterapii i innych form wsparcia.

W ramach działalności gabinetu psychoterapeutycznego oferuję Państwu psychoterapię osób uzależnionych od różnych substancji chemicznych, oraz osób mających różne problemy związane z charakterem i osobowością.

Zapraszam na stronę internetową:

gainet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 7 czerwca 2017

Zaburzenia osobowości - terapia w Krakowie

Zaburzenia osobowości to kategoria bardzo często obecnie diagnozowana wśród osób trafiających po pomoc do psychologa lub psychoterapeuty. Trudno jednoznacznie orzec, czy jest to spowodowane coraz większym udziałem tych zaburzeń w ogólnej liczbie zaburzeń psychicznych, czy też innym sposobem diagnozowania i definiowania, bardziej wyczulonym na symptomy zaburzeń struktury osobowości. Niezależnie jednak od przyczyny takiego stanu rzeczy osoby z diagnozą zaburzeń osobowości mają najczęściej głębokie problemy w funkcjonowaniu społecznym, partnerskim i zawodowym. Psychoterapia wówczas nie tylko służy poprawie jakości życia tych pacjentów, ale bardzo często jest jedyną okazją do uzyskania stabilizacji i satysfakcji w życiu.

Wśród rożnych terapii, które zajmują się leczeniem zaburzeń osobowości prym wiedzie podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne. Wśród metod terapii psychodynamicznej najlepiej przebadanymi pod względem potwierdzonej skuteczności są dwie terapie: psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu i psychoterapia oparta o mentalizację.

W ramach działalności gabinetu oferują Państwu pomoc w leczeniu stosując psychoterapię psychodynamiczną skoncentrowaną na przeniesieniu (TFP).

Zapraszam do kontaktu i odwiedzenia strony gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam również do odwiedzenia strony centrum psychoterapii:


Fot. autora, prawa zastrzeżone.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Freud i inni

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało nie tak dawno książkę Stephena Mitchella i Margaret Black Freud i inni. Książka ta, to napisany przystępnym językiem przewodnik po historii myśli psychoanalitycznej. Koncentruje się w dużym stopniu na rozwoju psychoanalizy w Stanach Zjednoczonych, przedstawia jednak główne dyskusje i kierunki ewolucji psychoanalizy światowej.

Pozycja ta jest niewątpliwie wartościowa dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z rozwojem myśli analitycznej i są otwarci na to, by dostrzegać w  psychoanalizie wciąż żywą naukę zajmującą się człowiekiem. Nie ma bowiem bardziej mylnego mniemania niż to, że psychoanaliza jest zdezaktualizowana a jej tezy pozostają w sprzeczności z ustaleniami innych dziedzin wiedzy o człowieku. Jest dokładnie odwrotnie!!!

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 


poniedziałek, 22 maja 2017

Uzależnienia i zaburzenia osobowości

Jednym z większych wyzwań terapeutycznych jest pomoc osobie, która zarówno jest uzależniona od substancji psychoaktywnej, jak i ma problemy osobowościowe. Taka konfiguracja psychopatologiczna uznawana jest za bardzo trudną w leczeniu, a Otto Kernberg wielokrotnie pisał o słabych rokowaniach w przypadku takiej diagnozy. Na pewno aby skutecznie leczyć osoby z taką diagnozą warto znać się zarówno na uzależnieniach, jak i na problematyce osobowościowej.

Posiadając certyfikat psychoterapii uzależnień oraz psychoterapii psychodynamicznej łączę te obszary oddziaływań terapeutycznych, oferując jednocześnie pomoc dla osób z podwójną diagnozą: uzależnienia chemicznego/substancjalnego i zaburzenia osobowości.

Zapraszam do kontaktu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 17 maja 2017

Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej

Dostępny jest już po polsku podręcznik psychoterapii psychodynamicznej dla zaburzeń osobowości z wyższego poziomu autorstwa Eve Caligor, Otto Kernberga i Johna Clarkina. Metoda terapii proponowana przez tych autorów jest rozwinięciem i dopasowaniem terapii TFP do zaburzeń z neurotycznego poziomu organizacji osobowości. W ramach działalności gabinetu IMAGO staram się brać pod uwagę ten rodzaj terapii i pracować zgodnie z sugestiami autorów.

 Zapraszam na stronę Gabinetu:


gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Jaak Panksepp

W zeszłym tygodniu zmarł Jaak Panksepp: wybitny badacz psychofizjologii ssaków - w tym i ludzi, pionier badań nad neurobiologią afektu i współtwórca (jeśli można się tak wyrazić) neuropsychoanalizy. To kolejna - po śmierci Jerzego Vetulaniego - wielka strata dla nauki.

Jaak Panksepp, fot. pobrana ze strony SNEAALAS