środa, 24 stycznia 2018

Psychotyczne stany umysłu

Wybitni psychoterapeuci analityczni - Gustaw Bychowski, Herbert Rosenfeld czy Franco De Masi zgodnie przyznawali, że terapia stanów psychotycznych wymaga od terapeuty niezwykłych kwalifikacji zawodowych i osobowych. Konfrontowanie się z psychotyczną częścią umysłu jest czymś, co najczęściej wykracza poza możliwości większości ludzi i psychoterapeutów. Problemem są tutaj zarówno emocje, jak również trudność w poznawczym opracowaniu tego, czym jest stan psychotyczny. Riccardo Lombardi w swojej książce Bezkształtna nieskończoność wprowadza nas poprzez teorie Wilfreda Biona i Matte Blanco w świat pracy z najbardziej prymitywnymi stanami umysłu. Książka to trudna, jak i sam temat, który porusza. Jednak może warta jest refleksji, jeśli ktoś jest zainteresowany zrozumieniem prymitywnych i psychotycznych części osobowości oraz pierwocin ludzkiego myślenia.

Zapraszam na stronę Gabinetu w Krakowie:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 


poniedziałek, 18 grudnia 2017

Praca z nastolatkami

Nie tak dawno temu Oficyna Ingenium opublikowała książkę Stephena Briggsa Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. W pewnym sensie to publikacja wyjątkowa. Wśród pozycji książkowych dotyczących psychodynamicznej terapii brakuje bowiem książek o pracy z młodzieżą. Książka Briggsa oprócz tego, że reprezentuje szeroko rozumiane podejście psychodynamiczne, umieszcza refleksje kliniczne w kontekście zmian społecznych i cywilizacyjnych. Pomimo związków autora z kliniką Tavistock w Londynie, gdzie wciąż najsilniej reprezentowaną tradycją jest podejście kleinowskie, Briggs odwołuje się do licznych autorów, związanych też z psychologią ego.


Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet,imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam na stronę Centrum Psychoterapii


poniedziałek, 27 listopada 2017

O seksualności psychodynamicznie

W ostatnim czasie ukazała się bardzo ciekawa pozycja dotycząca podejścia psychodynamicznego. Chodzi tutaj o książkę pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej, Izabeli Turbaczewskiej-Brakonieckiej i Jarosława Grotha pt Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. Jest to pozycja wyjątkowa bowiem w psychoterapii w ogóle, a nawet w teoriach psychoanalitycznych od jakiegoś czasu mało mówi się o seksualności, więcej o przywiązaniu, ufności czy relacjach z obiektem. Pozycja ta również jest ważna bowiem jednym z autorów jest Mateusz Stróżyński reprezentujący środowisko Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Serdecznie polecam książkę!Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

poniedziałek, 16 października 2017

Trudni pacjenci

Franco De Masi jest znanym włoskim psychoanalitykiem i psychiatrą. Zainteresowany jest zarówno teorią psychoanalizy, jak też psychopatologią, neuronauką i kwestią łączenia tych dziedzin wiedzy. W Polsce znana jest już jego książka Podatność na psychozy. Obecnie wydawnictwo Oficyna Ingenium udostępniła tłumaczenie nowej książki tego analityka pt. Praca z trudnymi pacjentami. Od nerwicy do psychozy.

To wyjątkowo ciekawa pozycja, w której autor przedstawia, znany też z teorii Otto Kernberga, podział na poziomy organizacji osobowości: psychotyczny, borderline i nerwicowy, i jego wpływ na pracę z pacjentami. Jest też zwolennikiem, znowu - podobnie jak Kernberg, uwzględniania diagnozy psychopatologicznej w pracy terapeutycznej. 

De Masi to na pewno autor godny polecenia.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 117

Franco De Masi

poniedziałek, 2 października 2017

Od ciała do psychiki i z powrotem

Kontakt psychoterapeutyczny to nie tylko kontakt poprzez język, słowa; to nie tylko komunikacja poprzez to, co powiedziane i usłyszane. Psychoterapia to metoda leczenia, w której bierze udział cały człowiek - zarówno pacjent, jak i terapeuta. To język ciała, zapach, wygląd, w końcu ruchy, zachowanie, objawy cielesne. To właśnie psychoanaliza zwróciła uwagę poprzez opis mechanizmu konwersji na powiązanie tego, co fizyczne z tym, co psychiczne. Joyce McDougall w książce Teatry ciała opisała, jak pierwsze, niemowlęce, często przedjęzykowe doświadczenia, zmieniają się w objaw i obszar cierpienia psychicznego. Joachim Bauer w książce Empatia. Co potrafią lustrzane neurony? opisał jak odzwierciedlanie neurobiologiczne drugiej osoby, jej ruchów, zachowania łączy się z mechanizmami rozumienia, uczenia się, identyfikowania i w końcu pomagania innym. Psychoterapia, a szczególnie psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna, jest kontaktem, który może odbywać się tylko w obecności dwóch ciał. Tylko taki rodzaj leczenia, w fizycznej obecności i rozmowie terapeuty i pacjenta umożliwia zmiany w osobowości człowieka.

Relacja nauk biologicznych, medycyny somatycznej czy w końcu neuronauk do psychoterapii wcale nie jest jednak prosta. Istnieją ogromne ograniczenia w przekładalności języków nauk psychologicznych na język biologiczny. O tych trudnościach i ograniczeniach z nimi związanych piszę w ostatnim numerze Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce (2017/4) w tekście Psychodynamiczne spojrzenie na neuropsychoanalizę: niebezpieczna moda czy twórcza perspektywa?

Zapraszam na stronę Gabinetu:

tel. 888 867 115poniedziałek, 18 września 2017

Otto Kernberg ponownie w Krakowie

W dniach 16-17 września 2017 roku, prof. Otto Kernberg razem z prof. Eve Caligor gościli w Krakowie, gdzie byli prelegentami VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej  pod nazwą: "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości". W ramach wykładów i prezentacji opisywali m.in. terapię DPHP, która jest rozwinięciem psychoterapii psychoanalitycznej TFP dedykowanej dla głębokich zaburzeń osobowości.

Spotkanie konferencyjne, jak zwykle, było okazją do refleksji, poszerzania wiedzy teoretycznej i szlifowania umiejętności praktycznych.

Zapraszam do odwiedzenia strony Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115