poniedziałek, 13 czerwca 2016

Moralność, mózg i psychoanaliza

Patricia Churchland napisała książkę, przetłumaczoną na język polski, pt. Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności? To dość wartościowa i ciekawa pozycja. Można znaleźć tam informacje o hormonach - oksytocynie i wazopresynie, które odpowiadają za empatyczne, troskliwe i opiekuńcze zachowania ssaków. Można tam również znaleźć informacje o mózgu społecznym, neuronach lustrzanych itp. Czy jednak książka poszerza jakoś możliwość zrozumienia tego, czym jest moralność? Jak się zmienia w cyklu życia, od czego zależy, dlaczego ludzie są w różny sposób moralni? Częściowo oczywiście można odpowiedzieć na te pytania sięgając do badań neuroscience. Jednak brak perspektywy psychologicznej, znacznie ogranicza zakres możliwych wyjaśnień. Mnie osobiście dziwi brak jakichkolwiek odniesień do psychoanalitycznych badań nad kształtowaniem się superego, ideału ego, ego idealnego, psychopatologii superego, roli przywiązania w rozwoju. Można bronić perspektywy przyjętej w książce, że inny jest jej cel i zakres badań, ale mimo to, brak odniesień do wiedzy psychoanalitycznej niezwykle zubaża jej eksplanacyjny walor.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychologicznego:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora; prawa zastrzeżone.

wtorek, 7 czerwca 2016

O perwersjach i kobiecej seksualności

Zygmunt Freud i stworzona przez niego psychoanaliza jako pierwsza w świecie psychologii zajęła się ludzką seksualnością - w jej różnych wymiarach. Wkład psychoanalizy polegał nie tylko na opisaniu różnych perwersji seksualnych, dziecięcej seksualności, ale przede wszystkim na pokazaniu nieostrości w rozróżnianiu w tej sferze na normę i patologię. Być może, gdyby nie było psychoanalizy, rewolucja seksualna lat 60-tych XX wieku, w ogóle nie pojawiłaby się w kulturze amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej.

Klasycznym autorem piszącym o sprawach perwersji seksualnych jest - nieżyjący już - Robert Stoller. Innym autorem, który ma swój wkład w rozpoznanie ludzkiej seksualności, miłości i trudności w miłości, jest Otto Kernberg.

Ciekawą pozycją, dostępną w języku polskim, na temat perwersji, jest książka Estelii Welldon, Matka, madonna, dziwka. Idealizacja i poniżenie macierzyństwa. Autorka porusza w niej temat perwersji kobiecej, która odmiennie niż męska, wyraża się m.in. w całościowym stosunku do swojego ciała, do macierzyństwa, czy posiadanych dzieci. Jest to o tyle ważna pozycja, że w ogóle porusza temat kobiecej perwersyjności; perwersyjność łączy się bowiem przede wszystkim ze światem męskim. Słabością książki jest na pewno brak odwołania do kategorii struktury osobowości, poziomów organizacji osobowości. To perspektywa szczególnie eksplorowania przez Otto Kernberga.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115


Obraz autorstwa Egona Schiele, grafika pobrana ze strony: Schiele