poniedziałek, 28 listopada 2016

Terapia psychodynamiczna via internet

Pisałem już kilka razy na temat możliwości prowadzenia psychoterapii - a w konsekwencji również korzystania z niej - drogą internetową. Moje zdanie, jak również zdanie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej jest krytyczne wobec możliwości prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej via internet. Wydaje mi się, że można nawet ostrzej postawić sprawę: psychoterapia w ogóle nie może wprowadzać głębokich zmian w życiu pacjenta w pracy przez internet.

Prezentowane stanowisko wydaje się być mocno uzasadnione w kontekście zjawisk leczących w procesie psychoterapii, w kontekście wagi żywej relacji terapeutycznej, omawiania zahamowań pacjenta wobec terapii i ostatecznie - w kontekście tego, że terapia dotyczy człowieka jako całości, nie tylko jego umysłu, ale jego ciała i umysłu, które są nierozerwalnie połączone. Teoretyczną podbudowę krytycznego spojrzenie na zjawisko pschoterapii via internet zarysował Andrzej Trzęsicki w najnowszym numerze rocznika Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam na stronę Centrum Psychoterapii:


poniedziałek, 7 listopada 2016

Praca na tu-i-teraz

Czasem mylnie postrzega się terapię psychoanalityczną i psychodynamiczną, jako metodę koncentrującą się na analizie przeszłości. Oczywiście założeniem myślenia psychodynamicznego, potwierdzonym przez cały korpus wiedzy z innych dziedzin nauki, jest to, że to dzieciństwo nas kształtuje i emocjonalne wzorce reagowania. Jednak zmiana tych wzorców możliwa jest przede wszystkim w doświadczeniu ich w relacji oraz możliwości omówienia ich. Bez refleksji, to doświadczenie pozostanie niewykorzystane. 

Na prezentowanym nagraniu (w języku angielskim) Frank Yeomans prezentuje pracę z pacjentką, z którą omawia jej uczucia i wyobrażenia w relacyjnym tu-i-teraz. To ciekawy przykład pracy w paradygmacie Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP). Zapraszam do obejrzenia filmu:Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam także na stronę Centrum Psychoterapii