poniedziałek, 26 września 2016

Zaburzenia psychosomatyczne

Psychoanaliza, a za nią psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na nieświadomym, które z istoty jest czymś pośrednim pomiędzy ciałem a duszą. Nie dziwi zatem fakt, że już Freud zwracał uwagę na cielesne manifestacje objawów wynikających z komplikacji życia emocjonalnego. W XX wieku rozwijały się różne dziedziny wiedzy dotyczące stanów pośrednich między psyche a soma. Jedną z dziedzin wiedzy i terapii, która się tym zajmuje jest właśnie psychoanaliza, która m.in. dzięki takim badaczom, jak nieżyjąca już analityczka Joyce McDougall, doczekała się oryginalnych ujęć problemów psychosomatycznych. W swojej książce Teatry ciała zajęła się problematyką ekspresji afektywnych konfliktów w formie cielesnej, presymbolicznej i prewerbalnej. 

Jeśli ujęcie psychoanalityczne jest jakoś prawdziwe, to terapie psychodynamiczna i psychoanalityczna są jedynymi terapiami, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu psychosomatycznych objawów.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


poniedziałek, 19 września 2016

Od Jekelsa do Witkacego

W pierwszej połowie teog roku wydawnictwo Universitas wydało ważną książkę, dla historii polskiej psychologii i psychoterapii Psychoanaliza - ziemia obiecana? autorstwa Pawła Dybla. Obecnie dostajemy niejako suplement do tej książki: zbiór tekstów źródłowych pod tytułem Od Jekelsa do Witkacego pod redakcją Bartłomieja Dobroczyńskiego i Pawła Dybla. 

Trzeba przyznać, że takiej pozycji brakowało. Polska psychoterapia rodziła się po wojnie w czasach PRL niejako "na nowo", ale przecież miała właśnie już swoją bogatą tradycję. Tradycja to była w dużej mierze psychoanalityczna. Część z analityków o korzeniach polskich, jak Herman Nunberg, Helena Deutsch, czy Eugenia Sokolnicka zostało wybitnymi postaciami światowej psychoanalizy. Pozycja zredagowana przez Dobroczyńskiego i Dybla upublicznia też zapomniane postaci z historii polskiej medycyny i psychoterapii, jak choćby postać Jana Nelkena, czy Adama Wizla. W pozycji tej dostajemy też fragmenty kilku zgrabnych wprowadzeń do wczesnego okresu psychoanalitycznej twórczości Freuda, jak choćby teksty Ludwika Jekelsa, Ludwiki Karpińskiej, czy Franciszki Baumgarten

Prezentowane teksty są bogate w różne odniesienia, wątki i poszukiwania teoretyczne, co zgrabnie podsumowuje Bartłomiej Dobroczyński w eseju wprowadzającym do antologii. Nie ma tu miejsca, aby omawiać to bogactwo treści, więc pozostaje zaprosić do lektury samej książki. 

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

E. Sokolnicka, fot, pobrane ze strony: psyalpha


poniedziałek, 12 września 2016

Neuroplastyczność

Jednym z najważniejszych zjawisk w rozwoju psychoterapii jest powiązanie jej z wynikami badań neuronauki. Wprawdzie nie usprawnia to znacząco samego procesu terapii, ale dzięki temu psychoterapia zyskuje naukową legitymizację pokazującą, że nie jest ona "szamanizmem" i świecką formą spowiedzi czy egzorcyzmów, ale skuteczną formą LECZENIA zaburzeń sfery psychologicznej. 

Chciałbym polecić artykuł Wiesława Sikorskiego dotyczący zjawisku neuroplastyczności w kontekście właśnie uprawiania psychoterapii i jej skuteczności, a w efekcie, również korzystania z niej. Choć nie ze wszystkimi wnioskami autora mogę się zgodzić, to myślę, że warto zapoznać się z cytowanymi przez niego rezultatami badań. Ważne jest aby pamiętać jednak o tym, o czym pisze autor w zakończeniu swojego artykułu: metody badań mózgu są dalekie od doskonałości, więc i efekty poznawcze uzyskane tą drogą muszą być dalekie od jasności.

Wiesław Sikorski

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii w Krakowie:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. pobrane z internetu


niedziela, 11 września 2016

Psychoterapia psychodynamiczna w Krakowie

Szanowni Państwo

W ramach działalności Gabinetu IMAGO, znajdującego się w centrum Krakowa, oferuję psychoterapię psychodynamiczną kierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Ten rodzaj psychoterapii jest metodą opracowaną przez środowisko skupione w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Proponowana terapia wyrasta z pragmatycznego i potwierdzonego w testach empirycznych powiązania teorii relacji z obiektem z psychologią ego. Mariażu tego dokonał Otto Kernberg, który wraz ze swoim zespołem opracował terapię skoncentrowaną na analizie przeniesienia (TFP).

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Otto Kernberg, fot. pobrano ze str. PPK


poniedziałek, 5 września 2016

Neurobiologiczne podstawy psychoterapii

Jednym z elementów mojej pracy i działalności w ramach praktyki psychoterapeutycznej jest stałe poszerzanie wiedzy dotyczącej człowieka, jego życia i funkcjonowania psychicznego. Efektem tego są poszukiwania teoretyczne, które czasami przybierają postać artykułów naukowych. 

Chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z nowy artykułem napisanym w ramach działalności gabinetu, dotyczącym neuronauki i neuropsychoanalizy, Artykuł ukazał się w najnowszym numerze czasopisma Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia.

Jakub Przybyła

Zapraszam również na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. pobrano ze str.: akil