poniedziałek, 18 grudnia 2017

Praca z nastolatkami

Nie tak dawno temu Oficyna Ingenium opublikowała książkę Stephena Briggsa Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. W pewnym sensie to publikacja wyjątkowa. Wśród pozycji książkowych dotyczących psychodynamicznej terapii brakuje bowiem książek o pracy z młodzieżą. Książka Briggsa oprócz tego, że reprezentuje szeroko rozumiane podejście psychodynamiczne, umieszcza refleksje kliniczne w kontekście zmian społecznych i cywilizacyjnych. Pomimo związków autora z kliniką Tavistock w Londynie, gdzie wciąż najsilniej reprezentowaną tradycją jest podejście kleinowskie, Briggs odwołuje się do licznych autorów, związanych też z psychologią ego.


Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet,imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam na stronę Centrum Psychoterapii


poniedziałek, 27 listopada 2017

O seksualności psychodynamicznie

W ostatnim czasie ukazała się bardzo ciekawa pozycja dotycząca podejścia psychodynamicznego. Chodzi tutaj o książkę pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej, Izabeli Turbaczewskiej-Brakonieckiej i Jarosława Grotha pt Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. Jest to pozycja wyjątkowa bowiem w psychoterapii w ogóle, a nawet w teoriach psychoanalitycznych od jakiegoś czasu mało mówi się o seksualności, więcej o przywiązaniu, ufności czy relacjach z obiektem. Pozycja ta również jest ważna bowiem jednym z autorów jest Mateusz Stróżyński reprezentujący środowisko Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Serdecznie polecam książkę!Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

poniedziałek, 16 października 2017

Trudni pacjenci

Franco De Masi jest znanym włoskim psychoanalitykiem i psychiatrą. Zainteresowany jest zarówno teorią psychoanalizy, jak też psychopatologią, neuronauką i kwestią łączenia tych dziedzin wiedzy. W Polsce znana jest już jego książka Podatność na psychozy. Obecnie wydawnictwo Oficyna Ingenium udostępniła tłumaczenie nowej książki tego analityka pt. Praca z trudnymi pacjentami. Od nerwicy do psychozy.

To wyjątkowo ciekawa pozycja, w której autor przedstawia, znany też z teorii Otto Kernberga, podział na poziomy organizacji osobowości: psychotyczny, borderline i nerwicowy, i jego wpływ na pracę z pacjentami. Jest też zwolennikiem, znowu - podobnie jak Kernberg, uwzględniania diagnozy psychopatologicznej w pracy terapeutycznej. 

De Masi to na pewno autor godny polecenia.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 117

Franco De Masi

poniedziałek, 2 października 2017

Od ciała do psychiki i z powrotem

Kontakt psychoterapeutyczny to nie tylko kontakt poprzez język, słowa; to nie tylko komunikacja poprzez to, co powiedziane i usłyszane. Psychoterapia to metoda leczenia, w której bierze udział cały człowiek - zarówno pacjent, jak i terapeuta. To język ciała, zapach, wygląd, w końcu ruchy, zachowanie, objawy cielesne. To właśnie psychoanaliza zwróciła uwagę poprzez opis mechanizmu konwersji na powiązanie tego, co fizyczne z tym, co psychiczne. Joyce McDougall w książce Teatry ciała opisała, jak pierwsze, niemowlęce, często przedjęzykowe doświadczenia, zmieniają się w objaw i obszar cierpienia psychicznego. Joachim Bauer w książce Empatia. Co potrafią lustrzane neurony? opisał jak odzwierciedlanie neurobiologiczne drugiej osoby, jej ruchów, zachowania łączy się z mechanizmami rozumienia, uczenia się, identyfikowania i w końcu pomagania innym. Psychoterapia, a szczególnie psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna, jest kontaktem, który może odbywać się tylko w obecności dwóch ciał. Tylko taki rodzaj leczenia, w fizycznej obecności i rozmowie terapeuty i pacjenta umożliwia zmiany w osobowości człowieka.

Relacja nauk biologicznych, medycyny somatycznej czy w końcu neuronauk do psychoterapii wcale nie jest jednak prosta. Istnieją ogromne ograniczenia w przekładalności języków nauk psychologicznych na język biologiczny. O tych trudnościach i ograniczeniach z nimi związanych piszę w ostatnim numerze Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce (2017/4) w tekście Psychodynamiczne spojrzenie na neuropsychoanalizę: niebezpieczna moda czy twórcza perspektywa?

Zapraszam na stronę Gabinetu:

tel. 888 867 115poniedziałek, 18 września 2017

Otto Kernberg ponownie w Krakowie

W dniach 16-17 września 2017 roku, prof. Otto Kernberg razem z prof. Eve Caligor gościli w Krakowie, gdzie byli prelegentami VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej  pod nazwą: "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości". W ramach wykładów i prezentacji opisywali m.in. terapię DPHP, która jest rozwinięciem psychoterapii psychoanalitycznej TFP dedykowanej dla głębokich zaburzeń osobowości.

Spotkanie konferencyjne, jak zwykle, było okazją do refleksji, poszerzania wiedzy teoretycznej i szlifowania umiejętności praktycznych.

Zapraszam do odwiedzenia strony Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115


środa, 6 września 2017

Czas na zmianę

Wakacje się skończyły. Często również urlopy są już tylko wspomnieniem. Czas pewnego odpoczynku związanego z tradycją kulturową i porą roku dobiegł końca. Czasem przybliża to znowu do starych problemów i nierozwiązanych spraw. Dlatego szczególnie teraz zachęcam do przemyślenia decyzji o podjęciu psychoterapii lub konsultacji psychologicznej.

Zapraszam na strony:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115


Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 23 sierpnia 2017

Uczenie się od pacjenta

W tym roku wydawnictwo Oficyna Ingenium wydało pierwszą po polsku książkę psychoanalityka Patricka Casement pt. "O uczeniu się od pacjenta". Książka ta to pouczający przykład na to, jak cenna i owocna jest praca terapeuty z własnym przeciwprzeniesieniem, którą Casement określa mianem "wewnętrznej superwizji". W książce nie brakuje też opisów terapii, pojedynczych sesji, techniki i sposobu rozumienia przez autora idei pomagania pacjentowi. Chociaż czasami treść książki budzi zdziwienie w reakcji na opisywane przez autora jego własne wykraczanie poza technikę i wchodzenie w przeniesienie pacjenta, lektura jej wydaje się i tak niezwykle cenna. Szczególnie, że sam Casement wyjaśnia ostatecznie sens takiej pracy i przyznaje się do własnych błędów. Ten ostatni gest - gest pokory, jest bardzo rzadki wśród psychoterapeutów. Tym bardziej przekonuje do autora i jego myśli.

Zapraszam na stronę Gabinet Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115wtorek, 18 lipca 2017

John Steiner i psychoanaliza

John Steiner, brytyjski analityk związany z szerokim ruchem postkleinowskim, jest autorem ciekawej i głębokiej książki Psychiczny azyl. Opisuje tam patologiczne organizacje, często o narcystycznym charakterze, do których nieświadomie uciekają się ludzie. Niestety na swoją niekorzyść...

Dość nie dawno ukazała się po polski jego druga książka - Widzieć i być widzianym, która jest kontynuacją poprzedniej. Kontynuuje tam temat wchodzenia w psychiczny impas i wycofanie, oraz  prób przezwyciężenia go. Niewątpliwie to jeden z ciekawszych autorów współczesnej psychoanalizy. Warto poświęcić lekturze jego książek trochę więcej uwagi.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.iimago@gmail.com
tel. 888 867 115


John Steiner, fot. ze strony: MKtrust


czwartek, 29 czerwca 2017

Nałogowa osobowość naszych czasów

Obserwacje klinicystów podpowiadają czasem, że można spróbować dopasować typ zaburzenia psychicznego i częstość jego występowania, do okresu historycznego i określonych warunków społecznych i kulturowych. To bliskie tezom kulturalistów, takich jak Erich Fromm. Czy jest to słuszne lub prawdopodobne twierdzenie? Trudno orzec jednoznacznie. Jeśli jednak pokusić się o nazwanie dominujących współcześnie w naszej kulturze form zaburzeń, to byłyby to na pewno zaburzenia osobowości z narcyzmem na czele, oraz uzależnienia. Skądinąd warto pamiętać, że te dwa typy zaburzeń - z różnych osi diagnostycznych, gdyby myśleć kategoriami systemu DSM IV - nie wykluczają się, a nawet dość często współwystępują. Niestety oba typy zaburzeń - i te dotykające osobowości i uzależnia (chodzi mi tu głównie o chemiczne, substancjalne uzależnienia) wpływają niezwykle destrukcyjnie na życie. Jedyną czasem nadzieją na w miarę normalne życie jest poddanie się głębokiej, intensywnej i długoterminowej psychoterapii, nierzadko łączonej z pobytami w ośrodkach stacjonarnych, korzystaniem z farmakoterapii i innych form wsparcia.

W ramach działalności gabinetu psychoterapeutycznego oferuję Państwu psychoterapię osób uzależnionych od różnych substancji chemicznych, oraz osób mających różne problemy związane z charakterem i osobowością.

Zapraszam na stronę internetową:

gainet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 7 czerwca 2017

Zaburzenia osobowości - terapia w Krakowie

Zaburzenia osobowości to kategoria bardzo często obecnie diagnozowana wśród osób trafiających po pomoc do psychologa lub psychoterapeuty. Trudno jednoznacznie orzec, czy jest to spowodowane coraz większym udziałem tych zaburzeń w ogólnej liczbie zaburzeń psychicznych, czy też innym sposobem diagnozowania i definiowania, bardziej wyczulonym na symptomy zaburzeń struktury osobowości. Niezależnie jednak od przyczyny takiego stanu rzeczy osoby z diagnozą zaburzeń osobowości mają najczęściej głębokie problemy w funkcjonowaniu społecznym, partnerskim i zawodowym. Psychoterapia wówczas nie tylko służy poprawie jakości życia tych pacjentów, ale bardzo często jest jedyną okazją do uzyskania stabilizacji i satysfakcji w życiu.

Wśród rożnych terapii, które zajmują się leczeniem zaburzeń osobowości prym wiedzie podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne. Wśród metod terapii psychodynamicznej najlepiej przebadanymi pod względem potwierdzonej skuteczności są dwie terapie: psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu i psychoterapia oparta o mentalizację.

W ramach działalności gabinetu oferują Państwu pomoc w leczeniu stosując psychoterapię psychodynamiczną skoncentrowaną na przeniesieniu (TFP).

Zapraszam do kontaktu i odwiedzenia strony gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam również do odwiedzenia strony centrum psychoterapii:


Fot. autora, prawa zastrzeżone.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Freud i inni

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało nie tak dawno książkę Stephena Mitchella i Margaret Black Freud i inni. Książka ta, to napisany przystępnym językiem przewodnik po historii myśli psychoanalitycznej. Koncentruje się w dużym stopniu na rozwoju psychoanalizy w Stanach Zjednoczonych, przedstawia jednak główne dyskusje i kierunki ewolucji psychoanalizy światowej.

Pozycja ta jest niewątpliwie wartościowa dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z rozwojem myśli analitycznej i są otwarci na to, by dostrzegać w  psychoanalizie wciąż żywą naukę zajmującą się człowiekiem. Nie ma bowiem bardziej mylnego mniemania niż to, że psychoanaliza jest zdezaktualizowana a jej tezy pozostają w sprzeczności z ustaleniami innych dziedzin wiedzy o człowieku. Jest dokładnie odwrotnie!!!

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 


poniedziałek, 22 maja 2017

Uzależnienia i zaburzenia osobowości

Jednym z większych wyzwań terapeutycznych jest pomoc osobie, która zarówno jest uzależniona od substancji psychoaktywnej, jak i ma problemy osobowościowe. Taka konfiguracja psychopatologiczna uznawana jest za bardzo trudną w leczeniu, a Otto Kernberg wielokrotnie pisał o słabych rokowaniach w przypadku takiej diagnozy. Na pewno aby skutecznie leczyć osoby z taką diagnozą warto znać się zarówno na uzależnieniach, jak i na problematyce osobowościowej.

Posiadając certyfikat psychoterapii uzależnień oraz psychoterapii psychodynamicznej łączę te obszary oddziaływań terapeutycznych, oferując jednocześnie pomoc dla osób z podwójną diagnozą: uzależnienia chemicznego/substancjalnego i zaburzenia osobowości.

Zapraszam do kontaktu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 17 maja 2017

Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej

Dostępny jest już po polsku podręcznik psychoterapii psychodynamicznej dla zaburzeń osobowości z wyższego poziomu autorstwa Eve Caligor, Otto Kernberga i Johna Clarkina. Metoda terapii proponowana przez tych autorów jest rozwinięciem i dopasowaniem terapii TFP do zaburzeń z neurotycznego poziomu organizacji osobowości. W ramach działalności gabinetu IMAGO staram się brać pod uwagę ten rodzaj terapii i pracować zgodnie z sugestiami autorów.

 Zapraszam na stronę Gabinetu:


gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Jaak Panksepp

W zeszłym tygodniu zmarł Jaak Panksepp: wybitny badacz psychofizjologii ssaków - w tym i ludzi, pionier badań nad neurobiologią afektu i współtwórca (jeśli można się tak wyrazić) neuropsychoanalizy. To kolejna - po śmierci Jerzego Vetulaniego - wielka strata dla nauki.

Jaak Panksepp, fot. pobrana ze strony SNEAALAS

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Psychoterapia w Krakowie

Szanowni Państwo

Jako terapeuta posiadający certyfikat psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, chciałbym zaprosić do kontaktu i skorzystania - w razie konieczności - z pomocy psychologicznej. Oferuję w swojej praktyce psychoterapię psychodynamiczną zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, oraz psychoterapię uzależnień - szczególnie uzależnienia od alkoholu, podwójnych problemów: osobowościowych i nadużywania substancji (narkotyki, alkohol). Swoją pomoc oferuję szczególnie dorosłym i nastolatkom. Zapraszam do kontaktu.

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora.

poniedziałek, 27 marca 2017

Historia polskiej psychoanalizy - konferencja

Osoby zainteresowane psychoanalizą, a szczególnie jej historią polską i światową, wiedzą zapewne o wysiłku badawczym podjętym m.in. przez Pawła Dybla i Lene Magnone, którego celem jest rekonstrukcja historii polskiej psychoanalizy. Wyraźnym efektem tego wysiłku są kolejne publikacje książkowe wymienionych autorów. Innym przedsięwzięciem w ramach tego projektu jest konferencja, która ma odbyć się w maju tego roku w Krakowie. Na spotkanie to, w imieniu Profesora Pawła Dybla, serdecznie zapraszam.

Szczegółowy plan konferencji w linku poniżej:


Zapraszam również na stronę Gabinetu Psychoterapii: 

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 

środa, 15 marca 2017

Kernberg o popędzie śmierci, ewolucji i neurobiologii

Otto Kernberg jest nie tylko wybitnym psychoanalitykiem, ale również wyjątkowym naukowcem i badaczem. Razem ze swoim zespołem od lat bada efektywność psychoterapii psychoanalitycznych, różnych technik i strategii. Jego teoria bierze pod uwagę zarówno różne nurty psychoanalizy, ale również współczesne doniesienia biologii i neuronauki.

Chciałem polecić wystąpienie Otto Kernberga na temat popędu śmierci. Ten stary, freudowski koncept jest czasem bardzo silnie krytykowany - jak podkreśla Kernberg - niesłusznie. W swej wypowiedzi odwołuje się do Freuda, Melanii Klein, ale również do ewolucjonizmu, biologizmu człowieka, i badań Pankseppa nad pierwotnym afektem. Zapraszam:


Zapraszam również na stronę Gabinetu Psychoterapii Psychodynamicznej:Gabinet Psychoterapii IMAGO
gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 

 

poniedziałek, 27 lutego 2017

Psychodynamiczna terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna łączy się w świadomości społecznej często z oddziaływaniem na dorosłych ludzi. Jednak to właśnie psychoanaliza była pionierką w terapii dzieci i młodzieży, a tacy autorzy jak Anna Freud, Donald Winnicott, czy Bruno Bettelheim na trwale zapisali się w dziejach psychoterapii światowej, jako właśnie terapeuci dziecięcy i młodzieżowi. To nie rzadko do ich prac i koncepcji odwołują się znani psychologowie rozwojowi.

W pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym terapeuta napotyka liczne problemy techniczne, organizacyjne i emocjonalne. Z perspektywy psychodynamicznej problemom tym przyglądał się Paweł Glita, którego tekst serdecznie polecam:

Paweł Glita


Zapraszam na stronę Gabinetu:
gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 8 lutego 2017

Jeszcze o narcyzmie

Zaburzenia narcystyczne, z różnego poziomu rozwoju i kształtu osobowości, są bardzo częstym problemem, z którym zgłaszają się pacjenci do gabinetu. Może jest to jakoś związane z kontekstem społecznym i historycznym, w którym żyjemy, co sugerował już dawno temu Christopher Lasch.

Narcyzm, szczególnie związany z zaburzeniem osobowości, jest trudnością, która szczególnie wymaga leczenia psychodynamicznego albo psychoanalitycznego. Jedną z metod terapii, która ma potwierdzoną badaniami skuteczność kliniczną, jest terapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP).

Zapraszam do wysłuchania audycji radiowej, która przedstawia problematykę narcyzmu z perspektywy psychoanalitycznej:

Poszukiwanie samego siebie? Narcyz u psychoanalityka

Zapraszam na stronę Gabinetu: 

Gabinet Psychoterapii IMAGO

gabinet.imago@gmail.com

tel. 888 867 115 

 
Psychoterapia Kraków

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Osobowość typu Borderline

Jednym z najpoważniejszych zaburzeń funkcjonowania psychicznego człowieka jest zorganizowanie osobowości, które określa się mianem borderline, lub - po polsku - osobowości granicznej. Charakterystyczna jest dla niej znaczna chwiejność emocjonalna, widzenie w biało - czarnych barwach i dramatyczny przebieg różnych relacji interpersonalnych. To właśnie wymienione czynniki decydują o tym, że życie osób o tym typie osobowości jest bardzo ciężkie i pełne cierpienia.

Metodą leczenia, której skuteczność potwierdzono w testach empirycznych, jest psychoterapia psychodynamiczna skupiona na analizie przeniesienia (TFP). Terapia TFP jest też formą pracy, którą oferuję Państwu w ramach działalności gabinetu, szczególnie prowadząc terapię osób z nieprawidłowo zorganizowaną osobowością.

Chciałem polecić dwa krótkie filmy (j. angielski). Pierwszy z nich opisuje czym jest osobowość graniczna, drugi podaje hipotetyczne neurobiologiczne korelaty/przyczyny (?) tych zaburzeń. Zapraszam do oglądania:

Borderline Personality Disorder in 60 seconds

 BPD aetiology in 64 seconds

 

Zapraszam do kontaktu:

 Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej IMAGO

gabinet.imago@gmail.com

tel. 888 867 115 

 

Psychoterapia Kraków 

środa, 18 stycznia 2017

Terapia małżeńska i seks

Psychoanalityczna lub psychodynamiczna terapia małżeństw i par nie jest w Polsce często stosowana. Może jest to konsekwencją dominacji myślenia systemowego w szkoleniach dla terapeutów pracujących z parami? Na pewno terapia systemowa nie jest jedyną terapią, jaką można próbować uzdrowić swoje stosunki partnerskie. Ciekawym podejściem koncentrującym się na świadomym i nieświadomym funkcjonowaniu par jest terapia oparta o koncepcję koluzji szwajcarskiego psychoanalityka Jurga Willego.

Częstym tematem, który - z różnych powodów - nie jest podejmowany w terapii małżeńskiej, jest temat seksu. Jest to paradoksalne zjawisko, ponieważ przecież jednym z głównych motywacji do bycia w relacji z drugą osobą jest możliwość dawania i odbierania miłości - na różnych poziomach, a szczególnie na poziomie miłości fizycznej. Jak przekonują specjaliści od neurofizjologii, tak jak kontakt cielesny dziecka z matką ma wpływ na jego rozwój i życie emocjonalne, także i podobnie jest z partnerami w związku. Poprzez cielesny kontakt dostarczają sobie niezwykłego psychofizycznego wsparcia, ale czasem niestety również cierpienia i rozregulowania.

Dlatego wyjątkowo można zarekomendować książkę, która ukazała się w 2016r w Polsce, pod redakcją Christophera Clulow Seks, więź i terapia pary. Pozycja ta analizuje różne problemy związane z tematyką seksu i terapii małżeńskiej.

Zapraszam do skorzystania z terapii par w Krakowie w Gabinecie Psychoterapii IMAGO

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Problemy z piciem...

Problem z piciem alkoholu to poważne zagrożenie dla każdego człowieka. Może przybierać różne kształty - od upijania się patologicznego, poprzez picie w sposób niebezpieczny, aż po pełne uzależnienie. W przypadku problemów z piciem alkoholu głównymi powodami, które powinny motywować do konsultacji psychoterapeutycznej i ewentualnego podjęcia leczenia, są koszty społeczne, zdrowotne i emocjonalne, jakie ponosi się w konsekwencji picia. Gabinet Psychoterapii IMAGO w Krakowie oferuje psychoterapię indywidualną osobom mającym problem z używaniem i nadużywaniem alkoholu. Zapraszam do kontaktu i umówienia konsultacji wstępnej.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115
 


wtorek, 3 stycznia 2017

Teoria przywiązania

Teoria przywiązania powstała, jako efekt wysiłków różnych uczonych: Rene Spitza, Harrego Harlowa, Johna Bowlby'ego, Anny Freud. Dzisiaj najbardziej znanym uczonym i analitykiem zajmującym się tym tematem jest Peter Fonagy. Przywiązanie jest też - jak przekonuje m. in. Allan Schore, czy Miron Hofer - głównym problemem badawczym łączącym badania psychologiczne i biologiczne, badania nad człowiekiem i nad zwierzętami. To zakłócenia w kształtowaniu się bezpiecznej więzi i przywiązania są jednym z głównych powodów powstawania patologii psychicznej. W związku z tym, właśnie przywiązaniu i problemom z więziom, stawia czoła psychoterapia.

Zapraszam do obejrzenia minutowego filmu przedstawiającego teorię przywiązania:


Zapraszam również na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115