środa, 27 kwietnia 2016

Emancypacyjny potencjał psychoanalizy

Dyskusja wokół tematu najnowszej książki Pawła Dybla, oraz statusu psychoanalizy w Polsce, która miała miejsce 20 kwietnia, odnosiła się w dużym stopniu do społecznych konsekwencji przyjmowania "psychoanalitycznego" punktu widzenia. Chodzi tu m.in. o krytyczny wobec kultury potencjał psychoanalizy, na który zwracało uwagę wielu filozofów.

Czy psychoanaliza nadal - współcześnie - zachowuje ten emancypacyjny charakter? Wydaje się, że tak. Chodzi tu zarówno o sferę represji kulturowej, która nadal dotyka w niektórych społeczeństwach życia seksualnego, ale też chodzi tu o krytykę różnych nowych mód i trendów. Takimi trendami pseudomodernizacyjnymi są m.in. trend do medykalizacji psychoterapii i życia w ogóle, oraz wirtualizacja relacji społecznych, która ma też miejsce w psychoterapii, poprzez jej wulgaryzację w postaci terapii prowadzonych via internet.

Być może nadal warto być równie rewolucyjnym w myśleniu, jak byli pierwsi analitycy, również ci, którzy działali na początku XX wieku w Polsce.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychologicznego

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

M. Bornsztajn - jeden z pierwszych polskich analityków

piątek, 15 kwietnia 2016

Psychoanaliza w Polsce - spotkanie dyskusyjne

Jakiś czas temu prezentowałem najnowszą książkę Pawła Dybla pod tytułem Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Część I. W środę 20 kwietnia odbędzie się w Krakowie spotkanie wokół tej książki z autorem. Będę miał również okazję wziąć udział w tej dyskusji. Zapraszam!

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115


wtorek, 5 kwietnia 2016

Psychoterapia psychoz

Psychoza, zaburzenia schizofreniczne, to najtrudniejsze i najgłębsze zaburzenia funkcjonowania psychicznego człowieka. Sąd, że psychoanaliza nie interesowała się leczeniem psychoz jest jednym z mitów na jej temat. Wprawdzie faktycznie, Freud był sceptyczny co do możliwości ich leczenia z powodu braku przeniesienia (dziś wiemy, że tak nie jest), to żywo wspierał swoich kolegów zainteresowanych tą problematyką: Karla Abrahama, Sandora Ferenczi. W Szwajcarii działał Carl Jung i Eugen Bleuler, obaj początkowo pozostawali pod silnym wpływem Freuda, a Freud był zainteresowany ich pracą. Bleuler na początku XX wieku stworzył kryteria dla diagnozy schizofrenii. Jednym z objawów osiowych uczynił "autyzm". Ten koncept niewątpliwie wywodzi się z rozważań freudowskich na temat autoerotyzmu psychotyków.

Psychozy są nadal jednak obszarem, który sprawia terapii najwięcej trudności. Ich etiologia, w zasadniczej części "biologiczna" przeniosła wysiłek terapii na psychiatrów. Jak podają sami pacjenci, którzy wydobyli się z psychozy, to jednak relacja z terapeutą była dla nich czymś niezwykle ważnym i leczącym. 

Właśnie ukazała się książka Franco De Masi Podatność na psychozę eksplorująca ten rozległy teren psychopatologii i praktyki psychoanalitycznej. Mało kto wie, ale jednym z pierwszych analityków zajmujących się psychozami był Polak osiadły w Nowym Yorku - Gustaw Bychowski, autor książki Psychotherapy of Psychosis.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.