środa, 28 grudnia 2016

Ciało migdałowate

Ciało migdałowate, albo właściwie ciała migdałowate to struktura w mózgu odpowiedzialna za emocjonalne reakcje, ale też za magazynowanie emocjonalnych wspomnień. Uważa się, na podstawie obecnej wiedzy neurobiologicznej, że to właśnie ta struktura zawiera schematy reagowania emocjonalnego. Jeśli te schematy upośledzają funkcjonowanie, pojawiają się problemy, które często są przedmiotem oddziaływań psychoterapeutycznych. W tym sensie, to ciało migdałowate jest przedmiotem oddziaływań psychoterapii, która stara się pracować z emocjonalnymi reakcjami człowieka. Taką psychoterapią jest na pewno terapia psychodynamiczna.

Ciało migdałowate (ang. amygdala) w 6o sekund:


Zapraszam na astronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam na stronę Centrum Psychoterapii:


poniedziałek, 12 grudnia 2016

Neurobiological Foundations of Psychotherapy

Feel free to read my text in english about psychotherapy:

 
The author presents the results of neuroscience, and neuropsychoanalysisthat support empirically many conceptualizations made bypsychoanalysis of clinical phenomena related to human functioning,and the therapeutic relationship. The purpose of the text is not areduction one field of knowledge to another, but the emphasis theimportance of cooperation in the field of research on the functioningof the human mind and brain. In this sense, the author refers to themain principles of the new field of knowledge, which isneuropsychoanalysis. The text attempts to look at the phenomenon ofpsychopathology and psychotherapy through the prism of the latestneuroscience research. In particular, the paper mentions the issue ofsystem of memory and learning, the question of intersubjectivity, andthe mirror neuron system, as well as a description of the neuro -behavioral PLAY system. The text discusses the concepts and ideas ofvarious neuroscientists, as well as theoreticians and practitionersof psychoanalysis: J. Panksepp, V. Ramachandran, D. Stern, D.Winnicott, W. Bion, T. Ogden. In the last part of the articlepresents the TFP treatment developed by Otto Kernberg and his team,as a method that specifically implements the conclusions of neuroscience.


Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

poniedziałek, 28 listopada 2016

Terapia psychodynamiczna via internet

Pisałem już kilka razy na temat możliwości prowadzenia psychoterapii - a w konsekwencji również korzystania z niej - drogą internetową. Moje zdanie, jak również zdanie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej jest krytyczne wobec możliwości prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej via internet. Wydaje mi się, że można nawet ostrzej postawić sprawę: psychoterapia w ogóle nie może wprowadzać głębokich zmian w życiu pacjenta w pracy przez internet.

Prezentowane stanowisko wydaje się być mocno uzasadnione w kontekście zjawisk leczących w procesie psychoterapii, w kontekście wagi żywej relacji terapeutycznej, omawiania zahamowań pacjenta wobec terapii i ostatecznie - w kontekście tego, że terapia dotyczy człowieka jako całości, nie tylko jego umysłu, ale jego ciała i umysłu, które są nierozerwalnie połączone. Teoretyczną podbudowę krytycznego spojrzenie na zjawisko pschoterapii via internet zarysował Andrzej Trzęsicki w najnowszym numerze rocznika Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam na stronę Centrum Psychoterapii:


poniedziałek, 7 listopada 2016

Praca na tu-i-teraz

Czasem mylnie postrzega się terapię psychoanalityczną i psychodynamiczną, jako metodę koncentrującą się na analizie przeszłości. Oczywiście założeniem myślenia psychodynamicznego, potwierdzonym przez cały korpus wiedzy z innych dziedzin nauki, jest to, że to dzieciństwo nas kształtuje i emocjonalne wzorce reagowania. Jednak zmiana tych wzorców możliwa jest przede wszystkim w doświadczeniu ich w relacji oraz możliwości omówienia ich. Bez refleksji, to doświadczenie pozostanie niewykorzystane. 

Na prezentowanym nagraniu (w języku angielskim) Frank Yeomans prezentuje pracę z pacjentką, z którą omawia jej uczucia i wyobrażenia w relacyjnym tu-i-teraz. To ciekawy przykład pracy w paradygmacie Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP). Zapraszam do obejrzenia filmu:Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam także na stronę Centrum Psychoterapii


wtorek, 18 października 2016

Melania Klein, fundatorka teorii relacji z obiektem

Melania Klein była jedną z najważniejszych postaci w historii psychoanalizy. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego jej osobę:Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii w Krakowie:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam również na stronę Centrum Psychoterapii PROPOSITO:wtorek, 11 października 2016

Nieświadome według Freuda

Zapraszam do obejrzenia nagrania wypowiedzi Salmana Akhtara, który wyjaśnia czym nieświadome było dla Freuda, a czym jest dla współczesnej psychoanalizy:Zapraszam na stronę Gabinetu psychoterapii w Krakowie:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

oraz centrum terapii:

wtorek, 4 października 2016

Neuropsychoanaliza - czym jest?

Jednym z ciekawszych kierunków rozwoju myśli psychoanalitycznej jest dzisiaj neuropsychoanaliza. W Polsce wciąż dość mało znana, ale coraz bardziej identyfikowana. Na pytanie o to, czym jest ta dziedzina wiedzy, odpowiada Sławomir Murawiec w krótkim filmie. Zapraszam:


Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com

Fot. autora, Prawa zastrzeżone.poniedziałek, 26 września 2016

Zaburzenia psychosomatyczne

Psychoanaliza, a za nią psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na nieświadomym, które z istoty jest czymś pośrednim pomiędzy ciałem a duszą. Nie dziwi zatem fakt, że już Freud zwracał uwagę na cielesne manifestacje objawów wynikających z komplikacji życia emocjonalnego. W XX wieku rozwijały się różne dziedziny wiedzy dotyczące stanów pośrednich między psyche a soma. Jedną z dziedzin wiedzy i terapii, która się tym zajmuje jest właśnie psychoanaliza, która m.in. dzięki takim badaczom, jak nieżyjąca już analityczka Joyce McDougall, doczekała się oryginalnych ujęć problemów psychosomatycznych. W swojej książce Teatry ciała zajęła się problematyką ekspresji afektywnych konfliktów w formie cielesnej, presymbolicznej i prewerbalnej. 

Jeśli ujęcie psychoanalityczne jest jakoś prawdziwe, to terapie psychodynamiczna i psychoanalityczna są jedynymi terapiami, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu psychosomatycznych objawów.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


poniedziałek, 19 września 2016

Od Jekelsa do Witkacego

W pierwszej połowie teog roku wydawnictwo Universitas wydało ważną książkę, dla historii polskiej psychologii i psychoterapii Psychoanaliza - ziemia obiecana? autorstwa Pawła Dybla. Obecnie dostajemy niejako suplement do tej książki: zbiór tekstów źródłowych pod tytułem Od Jekelsa do Witkacego pod redakcją Bartłomieja Dobroczyńskiego i Pawła Dybla. 

Trzeba przyznać, że takiej pozycji brakowało. Polska psychoterapia rodziła się po wojnie w czasach PRL niejako "na nowo", ale przecież miała właśnie już swoją bogatą tradycję. Tradycja to była w dużej mierze psychoanalityczna. Część z analityków o korzeniach polskich, jak Herman Nunberg, Helena Deutsch, czy Eugenia Sokolnicka zostało wybitnymi postaciami światowej psychoanalizy. Pozycja zredagowana przez Dobroczyńskiego i Dybla upublicznia też zapomniane postaci z historii polskiej medycyny i psychoterapii, jak choćby postać Jana Nelkena, czy Adama Wizla. W pozycji tej dostajemy też fragmenty kilku zgrabnych wprowadzeń do wczesnego okresu psychoanalitycznej twórczości Freuda, jak choćby teksty Ludwika Jekelsa, Ludwiki Karpińskiej, czy Franciszki Baumgarten

Prezentowane teksty są bogate w różne odniesienia, wątki i poszukiwania teoretyczne, co zgrabnie podsumowuje Bartłomiej Dobroczyński w eseju wprowadzającym do antologii. Nie ma tu miejsca, aby omawiać to bogactwo treści, więc pozostaje zaprosić do lektury samej książki. 

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

E. Sokolnicka, fot, pobrane ze strony: psyalpha


poniedziałek, 12 września 2016

Neuroplastyczność

Jednym z najważniejszych zjawisk w rozwoju psychoterapii jest powiązanie jej z wynikami badań neuronauki. Wprawdzie nie usprawnia to znacząco samego procesu terapii, ale dzięki temu psychoterapia zyskuje naukową legitymizację pokazującą, że nie jest ona "szamanizmem" i świecką formą spowiedzi czy egzorcyzmów, ale skuteczną formą LECZENIA zaburzeń sfery psychologicznej. 

Chciałbym polecić artykuł Wiesława Sikorskiego dotyczący zjawisku neuroplastyczności w kontekście właśnie uprawiania psychoterapii i jej skuteczności, a w efekcie, również korzystania z niej. Choć nie ze wszystkimi wnioskami autora mogę się zgodzić, to myślę, że warto zapoznać się z cytowanymi przez niego rezultatami badań. Ważne jest aby pamiętać jednak o tym, o czym pisze autor w zakończeniu swojego artykułu: metody badań mózgu są dalekie od doskonałości, więc i efekty poznawcze uzyskane tą drogą muszą być dalekie od jasności.

Wiesław Sikorski

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii w Krakowie:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. pobrane z internetu


niedziela, 11 września 2016

Psychoterapia psychodynamiczna w Krakowie

Szanowni Państwo

W ramach działalności Gabinetu IMAGO, znajdującego się w centrum Krakowa, oferuję psychoterapię psychodynamiczną kierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Ten rodzaj psychoterapii jest metodą opracowaną przez środowisko skupione w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Proponowana terapia wyrasta z pragmatycznego i potwierdzonego w testach empirycznych powiązania teorii relacji z obiektem z psychologią ego. Mariażu tego dokonał Otto Kernberg, który wraz ze swoim zespołem opracował terapię skoncentrowaną na analizie przeniesienia (TFP).

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Otto Kernberg, fot. pobrano ze str. PPK


poniedziałek, 5 września 2016

Neurobiologiczne podstawy psychoterapii

Jednym z elementów mojej pracy i działalności w ramach praktyki psychoterapeutycznej jest stałe poszerzanie wiedzy dotyczącej człowieka, jego życia i funkcjonowania psychicznego. Efektem tego są poszukiwania teoretyczne, które czasami przybierają postać artykułów naukowych. 

Chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z nowy artykułem napisanym w ramach działalności gabinetu, dotyczącym neuronauki i neuropsychoanalizy, Artykuł ukazał się w najnowszym numerze czasopisma Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia.

Jakub Przybyła

Zapraszam również na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. pobrano ze str.: akil

środa, 31 sierpnia 2016

Psychoterapia i historia

Psychoterapia dotyczy rzeczywistości ludzkiej subiektywności w różnych jej przejawach. Również dotyka tej części doświadczeń, na które wpływ ma historia i warunki społeczne.

Jednym z najtragiczniejszych przykładów wpływu na ludzką subiektywność Historii jest tragedia wojen i ludobójstw. W realiach polskich dotyczy to zwłaszcza czasów II Wojny Światowej i tragedii Holocaustu. Wpływ tych doświadczeń na ludzi i ich problemy emocjonalne opisywali m.in. Antoni Kępiński i Maria Orwid. 

Tutaj chciałbym zachęcić do lektury tekstu Cezarego Żechowskiego dotyczącego transmisji tych przeżyć wpływających na doświadczenie ludzi, którzy żyją współcześnie.

Cezary Żechowski

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Antoni Kępiński, fot. pobrane ze strony ŚL


wtorek, 23 sierpnia 2016

O psychoterapii i internecie

Od pewnego czasu wielu "specjalistów" od psychoterapii ogłasza się, że prowadzi usługi przez komunikatory internetowe. Miałoby to świadczyć o postępie, otwarciu na nowe możliwości, nowoczesności itd., itp. Niestety sprawa wygląda zgoła inaczej. Psychoterapia - nawet taka, która miałaby być nowoczesna - nie może być prowadzona inną drogą niż bezpośrednie spotkania człowieka z człowiekiem w gabinecie. Inne formy terapii, a szczególnie terapia via internet, jest w najlepszym przypadku mało skuteczna, a w najgorszym - wzmacnia procesy patologiczne czyli problemy pacjenta, dając im przestrzeń i pole. 

W kwietniu tego roku odbyło się sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej poświęcone temu zagadnieniu. Stanowisko Towarzystwa jest wyraźne: terapia psychodynamiczna nie może odbywać się przez internet! Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z sympozjum na stronie Towarzystwa:

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone

środa, 10 sierpnia 2016

Robert Wallerstein o psychoanalizie

Robert Wallerstein był jednym z ważniejszych psychoanalityków w XX wieku, szczególnie, jeśli brać pod uwagę psychoanalizę amerykańską. Jego prezydentura w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) czyni go jednak wybitną postacią psychoanalizy światowej.

W prezentowanym artykule Wallerstein opisuje swoją osobistą przygodę z psychoanalizą. Porusza przy tym szereg ciekawych problemów związanych z rozwojem analizy w XX wieku, jej zróżnicowaniem i wewnętrznym - teoretycznym - skonfliktowaniem. Jest to ciekawy tekst dla zrozumienia tego, czym psychoanaliza jest dzisiaj. Zapraszam do lektury:
Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 8687 115

Robert Wallerstein, fot. pobrane ze strony: UCSF


poniedziałek, 25 lipca 2016

Psychoanaliza, neuronauka i superego

Pisałem już wcześniej na temat związków terapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej z neuronauką, a przez to, z szeroką, akceptowaną przez wszystkich, nauką. Tutaj przedstawiam kolejne doniesienie na ten temat. Rozwój nauk o mózgu raczej potwierdza, i zapewne potwierdzał będzie, wnioski wyprowadzane z terapii analitycznych prowadzonych od ponad stu lat przez rzeszę psychoanalityków i psychoterapeutów. Dane te, choć pewnie wciąż się o tym mało dyskutuje, muszą również podważyć wizję człowieka, oraz wizję psychoterapii, jaką posługuje się paradygmat poznawczo - behawioralny. Zapraszam do zapoznania się z doniesieniem:

Growing research...


Zapraszam na stronę Gabinetu: 

gainbet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

fot. pobrane ze strony: MH


środa, 20 lipca 2016

Choroba psychiczna - problemy z pojęciem

Pojęcie choroby psychicznej jest pojęciem o tyle niejasnym i niezrozumiałym, co często używanym. Od lat, albo i stuleci, myśliciele, badacze, naukowcy mają niezwykły problem aby zdefiniować czym są choroby, zaburzenia czy problemy psychiczne. Szczegółowo opisywałem to zagadnienie w innym miejscu na tym blogu, tutaj chciałbym zaprosić do lektury artykułu Stanisława Pużyńskiego, który pochyla się ponownie nad tym tematem. Pisze w nim m.in. o pewnych zmianach, które zaszły w nozologii psychiatrycznej wraz z kolejnymi edycjami klasyfikacji ICD i DSM. Czy jednak faktycznie te klasyfikacje rozwiązują problem? Czy faktycznie wyrzucenie kategorii "choroba psychiczna" usuwa problem? Może zabiera cierpiącym prawo do tego, aby być chorymi - przecież ktoś zadecydował za nich, że nie ma takich chorób? Wiele pytań nasuwa się w związku z tym tematem, który wciąż daleki jest od satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Choroba psychiczna - problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych

Zapraszam również na stronę internetową Gabinetu Psychoterapii: 

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

 
Fot. autora, prawa zastrzeżone


 Psycholog Kraków

poniedziałek, 18 lipca 2016

DDA - terapeutyczny mit

W psychoterapii polskiej, choć jest to raczej efekt pewnych zjawisk bardziej ogólnych, funkcjonuje od dość dawna koncept Dorosłego Dziecka Alkoholika. Przez wiele lat różne osoby, które cierpiały z powodu swoich neurotycznych i osobowościowych problemów, jeśli pochodziły z rodzin dotkniętych alkoholizmem, wtłaczane były w system lecznictwa odwykowego pod właśnie hasłem terapii DDA. Terapia ta posługiwała się często bardziej stereotypami, niż uważnym badaniem indywidualności pacjenta. Oferowała sztuczną tożsamość - DDA, zamiast zaoferować pomoc w odnalezieniu drogi do zbudowania własnej identyfikacji. W tym sensie taka terapia więcej mogła zaszkodzić niż pomóc.

Od kilku lat w samym lecznictwie związanym z alkoholizmem głośno mówi się, że syndrom DDA jest tworem sztucznym. Z pozycji empirycznych, rzetelną krytykę tego pojęcia przedstawił Andrzej Margasiński. Do zapoznania się z jego tekstem zapraszam. Jeśli chodzi zaś o samo leczenie osoby, która doświadcza trudności psychologicznych a jednocześnie w rodzinie ma osobę uzależnioną, przede wszystkim rodzica, warto aby podjęła ona psychoterapię psychodynamiczną, która głównie koncentruje się na rozeznaniu indywidualności pacjenta i pomocy mu w jego indywidualnych problemach.


Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 13 lipca 2016

Pomoc psychoterapeutyczna w okresie okołoporodowym

Ciąża, narodziny dziecka i okres połogu to czas szczególnie intensywny dla rodziców, a głównie oczywiście dla każdej matki. To niestety nie tylko blaski, radość oczekiwania i samych narodzin, ale czas ogromnego napięcia, stresu, doświadczania zmian ciała, bólu narodzin i niedogodności połogu. To w końcu ryzyko różnych powikłań psychologicznych związanych z faktem, że ciąża i poród dziecka uruchamia w psychice zupełnie nowe zjawiska i procesy. Konfrontują się z tym zarówno matki, jak ojcowie. Dla mam jest to jednak szczególnie trudny czas w życiu, ponieważ nie tylko muszą określić się w nowej roli, ale poradzić sobie z własnym dzieciństwem, własnymi matkami i swoim ciałem, które ciągle się zmienia, dostosowuje do fazy ciąży, czy okresu karmienia dziecka.

Często zmiany psychologiczne, których doświadczają w tym czasie kobiety, są na tyle duże, że przekraczają możliwości samodzielnego radzenia sobie z nimi. Wówczas warto skorzystać z pomocy specjalisty, np. psychoterapeuty. Na temat pomocy psychoterapeutycznej i różnych zagrożeń związanych z macierzyństwem traktuje niezwykle ciekawa i pożyteczna książka Rozlane mleko pod redakcją Joan Raphael - Leff. Książka ta przedstawia psychoanalityczną perspektywę w pomocy kobietom, które doświadczają załamania psychicznego związanego z porodem, macierzyństwem, lub utratą dziecka. Warto do tej pozycji sięgnąć. Warto również zgłosić się po pomoc, w sytuacji doświadczania tego rodzaju trudności.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


poniedziałek, 11 lipca 2016

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
w ramach działalności Gabinetu Psychoterapii IMAGO działającego w centrum Krakowa oferuję poza terapią dla dorosłych również terapię dzieci i młodzieży. Posiadam w tym względzie doświadczenie zdobywane w Ośrodku Terapii i Poradnictwa Rodzin oraz w poradni dla dzieci i młodzieży. Odpowiednie wykształcenie - poszerzone o specyfikę terapii dzieci - odebrałem w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Do dyspozycji mam również specjalnie przygotowany i przeznaczony do pracy z dziećmi gabinet. 

Zapraszam do kontaktu!

Zapraszam również na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


niedziela, 10 lipca 2016

Psychoterapia uzależnień w Gabinecie IMAGO

Psychoterapia uzależnień od różnych substancji chemicznych wymaga od terapeuty doświadczenia i odpowiedniej wiedzy. Zarówno bowiem uzależnienie - to najbardziej popularne: od alkoholu - jak też te inne, np. od narkotyków, związane jest ze specyficznymi mechanizmami biologiczno - psychologicznymi, jak również z kształtem osobowości. Mechanizmami z pogranicza fizjologii i psychologii zajmuje się tradycyjna psychoterapia uzależnień. Trudnościami z osobowością zajmuje się terapeutycznie najlepiej psychoterapia psychodynamiczna. Połączenie tych dwóch płaszczyzn kompetencji to czasem trudna rzecz. Najczęściej jednak jest to konieczne do prowadzenia efektywnej psychoterapii uzależnienia. Więcej na temat powiązań i różnych przyczyn uzależnień w krótkim artykule:W ramach działalności Gabinetu Psychoterapii IMAGO w Krakowie prowadzę terapię dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Pomagam również osobom pijącym szkodliwie: zaniepokojonym rozmiarami swojego picia, jak również osobom, które chciałyby zdiagnozować dopiero swój problem z używkami. Oferuję zarówno konsultacje diagnostyczne, jak i psychoterapię indywidualną jako certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny.

Zapraszam na stronę Gabinetu mieszczącego się w centrum Krakowa:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115
Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

niedziela, 3 lipca 2016

Stefano Bolognini o empatii

Empatia jest współcześnie słowem używanym powszechnie, zarówno w kontekście fachowym, jak i popularnym. Właściwie jednak empatia jest też pojęciem technicznym, szczególnie w rozumieniu psychoanalitycznym. Jak często się okazuje, rozumienie analityczne tego pojęcia, jest inne niż to powszechne. 

Zapraszam do obejrzenia wykładu włoskiego analityka Stefano Bolognini'ego na temat empatii w psychoanalizie. Porusza tam kilka ciekawych kwestii - krótki rys historyczny, znaczenie odkrycia systemu neuronów lustrzanych, kliniczne przykłady. 

Zapraszam do obejrzenia materiału (w języku angielskim):


Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii Psychodynamicznej IMAGO:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


poniedziałek, 13 czerwca 2016

Moralność, mózg i psychoanaliza

Patricia Churchland napisała książkę, przetłumaczoną na język polski, pt. Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności? To dość wartościowa i ciekawa pozycja. Można znaleźć tam informacje o hormonach - oksytocynie i wazopresynie, które odpowiadają za empatyczne, troskliwe i opiekuńcze zachowania ssaków. Można tam również znaleźć informacje o mózgu społecznym, neuronach lustrzanych itp. Czy jednak książka poszerza jakoś możliwość zrozumienia tego, czym jest moralność? Jak się zmienia w cyklu życia, od czego zależy, dlaczego ludzie są w różny sposób moralni? Częściowo oczywiście można odpowiedzieć na te pytania sięgając do badań neuroscience. Jednak brak perspektywy psychologicznej, znacznie ogranicza zakres możliwych wyjaśnień. Mnie osobiście dziwi brak jakichkolwiek odniesień do psychoanalitycznych badań nad kształtowaniem się superego, ideału ego, ego idealnego, psychopatologii superego, roli przywiązania w rozwoju. Można bronić perspektywy przyjętej w książce, że inny jest jej cel i zakres badań, ale mimo to, brak odniesień do wiedzy psychoanalitycznej niezwykle zubaża jej eksplanacyjny walor.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychologicznego:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora; prawa zastrzeżone.

wtorek, 7 czerwca 2016

O perwersjach i kobiecej seksualności

Zygmunt Freud i stworzona przez niego psychoanaliza jako pierwsza w świecie psychologii zajęła się ludzką seksualnością - w jej różnych wymiarach. Wkład psychoanalizy polegał nie tylko na opisaniu różnych perwersji seksualnych, dziecięcej seksualności, ale przede wszystkim na pokazaniu nieostrości w rozróżnianiu w tej sferze na normę i patologię. Być może, gdyby nie było psychoanalizy, rewolucja seksualna lat 60-tych XX wieku, w ogóle nie pojawiłaby się w kulturze amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej.

Klasycznym autorem piszącym o sprawach perwersji seksualnych jest - nieżyjący już - Robert Stoller. Innym autorem, który ma swój wkład w rozpoznanie ludzkiej seksualności, miłości i trudności w miłości, jest Otto Kernberg.

Ciekawą pozycją, dostępną w języku polskim, na temat perwersji, jest książka Estelii Welldon, Matka, madonna, dziwka. Idealizacja i poniżenie macierzyństwa. Autorka porusza w niej temat perwersji kobiecej, która odmiennie niż męska, wyraża się m.in. w całościowym stosunku do swojego ciała, do macierzyństwa, czy posiadanych dzieci. Jest to o tyle ważna pozycja, że w ogóle porusza temat kobiecej perwersyjności; perwersyjność łączy się bowiem przede wszystkim ze światem męskim. Słabością książki jest na pewno brak odwołania do kategorii struktury osobowości, poziomów organizacji osobowości. To perspektywa szczególnie eksplorowania przez Otto Kernberga.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115


Obraz autorstwa Egona Schiele, grafika pobrana ze strony: Schiele

wtorek, 24 maja 2016

Wstęp do neuropsychoanalizy

Neuropsychoanaliza to nurt poszukiwań teoretycznych - sposób na zrozumienie funkcjonowania ludzkiego Mózgu/Umysłu, który w ostatnich latach bujnie się rozwija. W Polsce niestety wciąż trudno spotkać pozycje książkowe czy artykuły, które interesują się tą dziedziną wiedzy. Specjalistą, który interesuje się tym problemem w Polsce, jest Sławomir Murawiec. Dlatego też, do lektury jego wprowadzenia w tematykę neuropsychoanalizy, zapraszam.Sławomir Murawiec

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora; prawa zastrzeżone.


wtorek, 17 maja 2016

O badaniach nad psychoanalizą

Środowisko psychoterapeutów psychoanalitycznych i psychodynamicznych okazuje się coraz bardziej zainteresowane dowodami "empirycznymi" świadczącymi o skuteczności analizy. Trend ten dotyczy również Polski. 

Zapraszam zatem do zapoznania się z tekstem autorstwa Lecha Kality, który porusza najważniejsze zagadnienia związane z badaniami nad skutecznością psychoanalizy:

Lech Kalita

Zapraszam na stronę Gabinetu:
gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115 

Fot. autora, prawa zastrzeżone.
 

poniedziałek, 16 maja 2016

Psychoanaliza a neuronauka

Jednym z głównych zarzutów w kierunku psychoanalizy jest zarzut o brak naukowych podstaw. Cóż, kwestia naukowości psychoanalizy, z jednej strony to skomplikowane zagadnienie mające swoją obszerną historię i literaturę, z drugiej zaś strony - to zagadnienie dość proste do określenia!

Psychoanaliza dzięki badaniom klinicznym, terapiom, obserwacji dzieci itp. sformułowała cały korpus wiedzy, która jest użyteczna w leczeniu i służy do interpretacji zarówno zjawisk psychopatologicznych, jak i psychologicznych. Tyle. Kto chce, niech sprawdza. Jednym z dowodów na to, że wiedza psychoanalityczna jest wartościowa, jest zainteresowanie badaczy mózgu tą dziedziną wiedzy. Wystarczy tu przywołać Marka Solmsa, Antonio Damasio, Josepha LeDoux, Jaaka Pankseppa, czy Erica Kandela. Nie przypadkiem neuronaukowcy do spółki z analitykami założyli już w 1999 roku wspólne czasopismo, a rok później, w 2000r powołali International Neuro - Psychoanalysis Society.

Historię powstania dziedziny, którą obecnie nazywa się neuropsychoanalizą śledzi książka dziennikarki (wykształconej analitycznie i w dziedzinie neuronauki) Casey Schwartz pt. In the Mind Fields. Exploring the New Science of Neuropsychoanlysis. Warto sięgnąć po tę pozycję. Nie jest ona również bezkrytyczna wobec samej neuronauki czy psychoanalizy. Tym bardziej wydaje się wiarygodna i intelektualnie inspirująca.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


środa, 27 kwietnia 2016

Emancypacyjny potencjał psychoanalizy

Dyskusja wokół tematu najnowszej książki Pawła Dybla, oraz statusu psychoanalizy w Polsce, która miała miejsce 20 kwietnia, odnosiła się w dużym stopniu do społecznych konsekwencji przyjmowania "psychoanalitycznego" punktu widzenia. Chodzi tu m.in. o krytyczny wobec kultury potencjał psychoanalizy, na który zwracało uwagę wielu filozofów.

Czy psychoanaliza nadal - współcześnie - zachowuje ten emancypacyjny charakter? Wydaje się, że tak. Chodzi tu zarówno o sferę represji kulturowej, która nadal dotyka w niektórych społeczeństwach życia seksualnego, ale też chodzi tu o krytykę różnych nowych mód i trendów. Takimi trendami pseudomodernizacyjnymi są m.in. trend do medykalizacji psychoterapii i życia w ogóle, oraz wirtualizacja relacji społecznych, która ma też miejsce w psychoterapii, poprzez jej wulgaryzację w postaci terapii prowadzonych via internet.

Być może nadal warto być równie rewolucyjnym w myśleniu, jak byli pierwsi analitycy, również ci, którzy działali na początku XX wieku w Polsce.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychologicznego

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

M. Bornsztajn - jeden z pierwszych polskich analityków

piątek, 15 kwietnia 2016

Psychoanaliza w Polsce - spotkanie dyskusyjne

Jakiś czas temu prezentowałem najnowszą książkę Pawła Dybla pod tytułem Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Część I. W środę 20 kwietnia odbędzie się w Krakowie spotkanie wokół tej książki z autorem. Będę miał również okazję wziąć udział w tej dyskusji. Zapraszam!

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115


wtorek, 5 kwietnia 2016

Psychoterapia psychoz

Psychoza, zaburzenia schizofreniczne, to najtrudniejsze i najgłębsze zaburzenia funkcjonowania psychicznego człowieka. Sąd, że psychoanaliza nie interesowała się leczeniem psychoz jest jednym z mitów na jej temat. Wprawdzie faktycznie, Freud był sceptyczny co do możliwości ich leczenia z powodu braku przeniesienia (dziś wiemy, że tak nie jest), to żywo wspierał swoich kolegów zainteresowanych tą problematyką: Karla Abrahama, Sandora Ferenczi. W Szwajcarii działał Carl Jung i Eugen Bleuler, obaj początkowo pozostawali pod silnym wpływem Freuda, a Freud był zainteresowany ich pracą. Bleuler na początku XX wieku stworzył kryteria dla diagnozy schizofrenii. Jednym z objawów osiowych uczynił "autyzm". Ten koncept niewątpliwie wywodzi się z rozważań freudowskich na temat autoerotyzmu psychotyków.

Psychozy są nadal jednak obszarem, który sprawia terapii najwięcej trudności. Ich etiologia, w zasadniczej części "biologiczna" przeniosła wysiłek terapii na psychiatrów. Jak podają sami pacjenci, którzy wydobyli się z psychozy, to jednak relacja z terapeutą była dla nich czymś niezwykle ważnym i leczącym. 

Właśnie ukazała się książka Franco De Masi Podatność na psychozę eksplorująca ten rozległy teren psychopatologii i praktyki psychoanalitycznej. Mało kto wie, ale jednym z pierwszych analityków zajmujących się psychozami był Polak osiadły w Nowym Yorku - Gustaw Bychowski, autor książki Psychotherapy of Psychosis.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


wtorek, 29 marca 2016

Konsultacja i diagnoza w psychoterapii

Zanim rozpocznie się psychoterapia, konieczna jest konsultacja i diagnoza. W praktyce oznacza to, że konieczne są przynajmniej 2-3 spotkania, na których należy omówić bieżące problemy, sytuację życiową i motywację do leczenia. Dopiero pod koniec tego procesu możliwe jest zawarcie kontraktu terapeutycznego, tzn. umowy na temat tego, czym jest terapia, na czym będzie polegała i na czym będą polegały role terapeuty i pacjenta. Sama diagnostyka jest pozostałością czasów kiedy psychoterapia postrzegana była głównie jako metoda leczenia i związana była ściśle z psychiatrią i psychopatologią. Szkodliwym efektem rozluźnienia się związku terapii z psychiatrią, jest zdegenerowanie procesu diagnozy, często do intuicyjnego rozeznania, albo w ogóle ominięcie diagnozy jako niepotrzebnej. Trzeba jednak pamiętać, że psychoterapia to jednak najczęściej metoda leczenia trudności z kręgu tzw. psychopatologii. Dlatego przed zawarciem kontraktu terapeutycznego specjalista powinien sformułować wstępne hipotezy diagnostyczne, które uzasadniałyby podjęcie psychoterapii.  

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
Tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

wtorek, 22 marca 2016

Gotowość do psychoterapii

Korzystanie z usług psychoterapeutycznych jest coraz powszechniejszym sposobem radzenia sobie w sytuacji doświadczania życiowych problemów i objawów psychologicznych. Jednakże sama decyzja i wstępną gotowość do rozpoczęcia terapii może okazać się nie dość wystarczająca, aby z niej skorzystać.

Przede wszystkim terapia nie jest zwykłą rozmową. Jest oczywiście rodzajem rozmowy, której funkcją jest pomaganie i leczenie, ale rządzi się swoistymi prawami, które zawarte są w umowie - kontrakcie, jaki terapeuta zawiera z pacjentem. Oczywiście to terapeuta ma prawo i właściwie obowiązek decydować o doborze metod i rodzaju leczenia. Jest to zgodne z faktem, że to psychoterapeuta jest profesjonalistą, który powinien posiadać odpowiednią wiedzę psychoterapeutyczną i psychopatologiczną. Na podstawie tej wiedzy powinien zaproponować pacjentowi sposób leczenia. Wiąże się to z koniecznością zaakceptowania przez pacjenta zależności od terapeuty i zaproponowanych warunków. Oczywiście alternatywą jest rezygnacja z danej terapii, czy terapeuty. Niemniej jednak podjęcie terapii musi się wiązać z zaakceptowaniem jakiś warunków.

Terapia to najczęściej długi proces. Dlatego aby z niego skorzystać i wytrwać do czasu wspólnego uzgodnienia zakończenia terapii, konieczna jest duża motywacja pacjenta. Zaangażowanie osoby korzystającej z terapii może być zagrożone zarówno przez okoliczności życiowe, jak również - i to jest ważniejsze - przez czynniki nieświadome związane z przeżyciami pacjenta. Dlatego ważne jest, aby chcąc skorzystać z terapii przygotować się na przyjmowanie za dobrą monetę sugestii terapeuty i nie poddawanie się przy pierwszych wątpliwościach.

Oczywiście można przyjmować sugestie terapeuty tylko wówczas, jeśli wierzy się w jego kompetencje. Stąd warto poznać doświadczenie zawodowe terapeuty, przynależność do zawodowych stowarzyszeń, aktywność naukową, system terapeutyczny reprezentowany przez specjalistę. Pozwala to m.in. zrozumieć postępowanie profesjonalisty, ocenić czy terapeuta przestrzega standardów zawodowych i zbudować na tej podstawie zaufanie, które jest podstawą aliansu terapeutycznego. Niestety wciąż jest wielu psychoterapeutów, którzy kierują się raczej swoim widzimisię, niż zasadami postępowania profesjonalnego dla swojej grupy zawodowej.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychologicznego:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Kozetka w muzeum Freuda, zdjęcie pobrane ze str: Poradnia


wtorek, 15 marca 2016

Profesjonalizm i etyka w psychiatrii i psychoterapii

Każda profesja ma zespół pewnych norm i zasad, które można by uznać za jej system etyczny i wyznacznik postaw profesjonalnych. Również psychiatria i psychoterapia dysponuje takimi wyznacznikami. Problemem jest niestety to, że istniejące różne szkoły myślenia, w obu dziedzinach wiedzy, wyznaczają nieco inne dyrektywy postępowania profesjonalnego i etycznego. Wiele szkół i podejść terapeutycznych nie uznających w swej codziennej praktyce faktu istnienia nieświadomych uwarunkowań stwarza niebezpieczeństwo uwikłań, w które specjaliści mogą wchodzić w relacji z pacjentem, szkodząc pacjentom, sobie i leczeniu.

Mało jest rzetelnych publikacji dotyczących tego, czym jest profesjonalizm w psychiatrii i psychoterapii, a jeszcze mniej takich, które uwzględniają nieświadome determinanty ludzkich zachowań. Ważną i wartą polecenia publikacją w języku polskim jest tutaj praca zbiorowa Profesjonalizm w psychiatrii wydana przez Uniwersytet Jagielloński w 2013 roku. Jednym z autorów tej książki jest znany i ceniony psychiatra psychodynamiczny Glen Gabbard. Warto wczytać się w tą pozycję. Szczególnie warto, aby wczytali się w nią sami "profesjonaliści".

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Glen O. Gabbard zdjęcie pobrane ze str.: PT


środa, 9 marca 2016

Psychoterapia psychoanalityczna w Polsce

Jak przekonuje Paweł Dybel w swojej najnowszej książce Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900 - 1989 myśl Freuda bardzo szybko została w Polsce doceniona i znalazła wielu zwolenników. Gremia psychiatrów, neurologów i psychologów z uwagą przyglądały się nowinkom naukowym płynącym z Wiednia. Szybko psychoanaliza znalazła się w obrębie zainteresowania głównych ośrodków życia intelektualnego w ówczesnej Polsce - w Krakowie, we Lwowie i w Warszawie. Wygłaszano referaty, pisano artykuły naukowe, książki oryginalne i omówienia teorii. Cały ten wysiłek został w dużym stopniu zniweczony katastrofą II Wojny Światowej, emigracją lub śmiercią wielu przedstawicieli psychoanalizy w Polsce. Ci, którzy wyjechali, stali się światowej sławy analitykami: Bychowski, Nunberg, Segal, Skotnicka...

Dominujący system ideologiczny po wojnie wykluczał psychoanalizę z kręgu dopuszczalnych aktywności, czy przedmiotów refleksji naukowej. Pomimo to powoli, lokalnie, odradzała się myśl analityczna w Polsce. Jej kolejnymi przedstawicielami byli m.in. Malewski, Winid, Sokolik, Pawlik, Walewska, Drozdowski. 

Jak cała historia psychoanalizy, także jej historia w Polsce, świadczy o niezwykłej żywotności tej nauki. Chociaż wielokrotnie ogłaszano śmierć dziedzictwa Freuda, psychoanaliza ma się nadzwyczaj dobrze, i nadal oferuje potrzebującym jedną z najbardziej głębokich i przepojonych miłością form pomocy psychologicznej. 

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zygmunt Freud


środa, 2 marca 2016

Autyzm

Jedną z najciekawszych - z klinicznego punktu widzenia - ale jednocześnie najbardziej tragicznych chorób, jest autyzm. Jest to zasadniczo neurologiczne zaburzenie o nieznanej do końca etiologii. Jest wiele cech charakterystycznych dla autyzmu. Czymś najbardziej widocznym, jest zaburzenie w rozwoju kompetencji społeczno - emocjonalnych, co wiąże się również z całym szeregiem innych objawów i problemów. Autyzm nie jest jednorodnym zaburzeniem, jest to właściwie kontinuum, o którym mówi się obecnie, jako o spektrum

Kiedyś bardziej pesymistycznie patrzono na rokowania dla osób autystycznych. Obecnie wiadomo, że podobnie jak osoby chore na schizofrenię, osoby z autyzmem mogą funkcjonować w bardzo zadowalający sposób. Niezwykłym dowodem na takie, dobre funkcjonowanie jest wydana właśnie książka Temple Grandin i Richarda Panela Mózg autystyczny. Temple Grandin, osoba ze spektrum autyzmu, w niezwykły sposób opowiada w niej o swoich doświadczeniach, jako osoby dotkniętej tym zaburzeniem, ale też opisuje najnowsze wyniki badań nad neurologicznym podłożem tej choroby.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. pobrana ze strony: newsweek

środa, 17 lutego 2016

Neuropsychoanaliza

Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele publikacji dotyczących psychoterapii. Jedne są bardzo afirmatywne wobec tego rodzaju leczenia, inne bardzo krytyczne. Zdarzają się również takie głosy, które podważają skuteczność większości rodzajów terapii, oskarżają terapeutów o nieuprawnione wyciąganie pieniędzy itp. Tego rodzaju wypowiedzi pojawiły się choćby w przewodniku po psychoterapii, który został wydany nie dawno w Polsce przez jedno z czasopism. Niestety w takich publikacjach podaje się, jako autorytety osoby, które wypowiadają się niezgodnie z dostępną wiedzą na temat leczenia psychoterapeutycznego. Wiedza ta pokazuje, że różne oddziaływania terapeutyczne, zarówno poznawczo-behawioralne, jak i psychodynamiczne i psychoanalityczne są skuteczne. Z drugiej strony sam postęp nauk o mózgu wskazuje, że intuicje, które Freud formułował sto lat temu, okazują się całkiem trafne. Jednym z dowodów na to jest istnienie działu nauki, jaką jest neuropsychoanaliza. Jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy mózgu i biologicznych determinant ludzkiego zachowania - Jaak Panksepp, jest zagorzałym zwolennikiem psychoterapii, szczególnie takiej, która koncentruje się na emocjonalnym życiu człowieka. Postęp nauk o mózgu, neuropsychoanaliza, potwierdza również starą, analityczną ideę, że w ludzkich umyśle/mózgu zawarta jest sfera najwcześniejszych doświadczeń emocjonalnych, które psychoanaliza nazywa diadami self-obiekt, które w decydujący sposób, nieświadomie modulują zachowania człowieka. Jedną z terapii, która skupia się szczególnie na tym zagadnieniu, jest terapia TFP skonstruowana przez wybitnego psychoanalityka Otto Kernberga i jego zespół. Podważanie sensowności psychoterapii, jest więc po prostu mijaniem się z współcześnie obowiązującą naukową prawdą.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Jaak Panksepp, fot. pobrane ze strony: orca

wtorek, 26 stycznia 2016

Znaczenie miłości

Kontynuując poszukiwania związku psychoterapii z neuronauką i w ogóle wiedzą o funkcjonowaniu biologicznym człowieka, warto zajrzeć do książki Sue Gerhardt Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Autorka tej książki - co jest niezwykle ważne - jest nie tylko zainteresowana funkcjonowaniem ludzkiego układu nerwowego, ale jest również praktykującą psychoterapeutką psychoanalityczną. W polecanej pozycji dużo miejsca poświęca negatywnej funkcji wczesnych traum w życiu człowieka, z których najważniejsze do długa separacja od opiekunów, brak miłości i zainteresowania. Można powiedzieć, że te czynniki, które Gerhardt przedstawia w perspektywie neuro - hormonalnej, wcześniej opisywali już analitycy kleinowscy odnosząc się do znaczenia relacji matki z dzieckiem. Tej sfery dotyczyły również poszukiwania Donalda Winnicotta i w końcu szeroko rozwijany obecnie nurt badań nad jakością przywiązania zapoczątkowany przez takich analityków jak Bowlby czy Spitz.

Miłość i ciepła, wspierająca więź jest podstawą rozwoju człowieka, ale też rehabilitacji psychoterapeutycznej.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.