niedziela, 16 grudnia 2012

Psychoanaliza i Freud

Zygmunt Freud licencja public domain


Na temat teorii Zygmunta Freuda i jego życia napisano wiele. Wśród tej ogromnej liczby publikacji można znaleźć panegiryki, ale też namiętne krytyki. Wśród wielu głosów krytycznych można niestety znaleźć i takie, które za cel, wydawać się może, stawiają sobie zupełną deprecjację Freuda (a nie dyskusję z jego teorią). W tym celu sięgają po zestaw różnych argumentów ad personam oskarżając go o narkomanie, kłamliwość, dwulicowość, powtarzanie starych i dobrze znanych pomysłów. Zbyt często argumentacja ta odbiega od istoty sprawy. Freud, jak każdy człowiek, miał swoje ograniczenia, narcystyczne zranienia, ambicję, konflikty edypalne i polimorficzną seksualność. Jednak efektem jego ciężkiej pracy i niezwykle twórczego życia jest psychoanalityczna antropologia i psychopatologia. Dzięki Freudowi powstała psychoterapia. To jego niezaprzeczalna zasługa.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu dokumentalnego (w języku angielskim) na temat ojca psychoanalizy, Zygmunta Freuda:
Zapraszam na stronę Gabinetu:
gabinet.imago@gmail.comśroda, 12 grudnia 2012

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia psychodynamiczna jest z reguły psychoterapią długoterminową. Długość terapii jest oczywiście zależna on rodzaju problemów pacjenta, z jakimi się zgłasza do gabinetu. Większość jednak problemów psychologicznych wymaga dość intensywnej, paroletniej pracy z psychoterapeutą. W ciągu paroletnich spotkań pacjent ma okazję do zbudowania relacji z terapeutą, która może się okazać lecząca i korygująca. Tylko też w długo trwającej terapii pojawia się okazja do obserwowania różnych zjawisk przeniesieniowych. Jednym z głównych narzędzi pracy w terapii psychodynamicznej jest bowiem analiza przeniesienia, czyli uczuć, jakie pacjent rozwija do terapeuty. Uczucia te są z reguły powtórzeniem różnych emocjonalnych i relacyjnych dylematów z przeszłego i aktualnego życia pacjenta.

Z psychoterapią długoterminową wiążą się jednak pewne trudności. Wymaga ona przede wszystkim od pacjenta ogromnego zaangażowania, na wielu płaszczyznach. Tej długiej i głębokiej relacji emocjonalnej nie sprzyjają niestety zmiany kulturowe. Nancy McWilliams w swojej książce Opracowanie przypadku w psychoanalizie (Wyd. UJ 2012) pisze:

"Żyjemy w okresie dotkliwego kryzysu opieki zdrowotnej w ogóle, a psychoterapii w szczególności. W istocie w systemie świadczenia opieki zdrowotnej dokonał się korporacyjny przewrót i, jak większość specjalistów pracujących w tej dziedzinie, bardzo sceptycznie odnoszę się do możliwości zastosowania modeli korporacyjnych i komercyjnych do zawodów związanych z pomaganiem innym."

Opinia ta odzwierciedla głównie problemy północnoamerykańskie. Niemniej jednak wskazuje na pewne ważne zjawisko. Chodzi tu o chęć uczynienia z pomocy psychologicznej krótkiej, technicznej interwencji. Takiej interwencji, aby opłacała się ubezpieczycielowi. Takie podejście będzie oczywiście preferowało krótkoterminowe interwencje poznawczo - behawioralne i programy korekty zachowań. Niestety większość problemów natury psychologicznej wymaga jednak intensywnego, długotrwałego osobistego zaangażowania emocjonalnego. I przede wszystkim właśnie w taki sposób, wymykający się korporacyjnej logice zysku i oszczędności czasu, warto jest myśleć o własnym zdrowiu (psychicznym i fizycznym) i o psychoterapii.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.
sobota, 1 grudnia 2012

Nieświadome

Głównym pojęciem związanym z psychoterapią psychoanalityczną i psychodynamiczną jest nieświadome. Kategoria ta odnośni się do niejawnego, ukrytego, bezwiednego życia psychicznego. Założeniem psychoanalizy jest twierdzenie, że to własnie nieświadome zjawiska są właściwą psychicznością. To, co świadome jest z tej perspektywy czymś nadbudowanym i często iluzorycznym. Świadome jest domeną mechanizmów obronnych, które fałszują i ukrywają treści głębsze. Dzieje się tak zarówno ze względu na konieczność łatwiejszego funkcjonowania w rzeczywistości, jak również ze względu na procesy psychopatologiczne. Głównym problemem klinicznym jest fakt, że znaczenie objawów jest ukryte. W ukrywaniu przyczyn problemów biorą udział mechanizmy obronne, które powodują, że pacjent nie widzi głębszego sensu tego, co się z nim dzieje. Dlatego w procesie leczenia konieczny jest terapeuta lub analityk.

Istnienie nieświadomego życia psychiczne rozpoznano już dawno. Wiedzieli już o nim - w pewnym sensie - starożytni. Dopiero jednak Freud nadał nieświadomemu konceptualny kształt, który mógł stać się teorią psychologiczną i antropologiczną. To też właśnie Freud, jako jeden z pierwszych, wskazał, że życie nieświadome jest czymś powszechnym u ludzi, a nie efektem procesów neuropatologicznych. 

Dla Freuda początkowo modelem nieświadomego było to, co wyparte. Później poszerzył on rozumienie tego pojęcia. Zupełnie nowe znaczenie nadali temu pojęcia kolejni słynni psychoanalitycy: Lacan, Bion, czy Ogden.

Zapraszam do lektury krótkiego artykułu na temat nieświadomego z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej:


Zapraszam również na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

środa, 21 listopada 2012

Psychoterapia dzisiaj


Z uwagą przeczytałem krótki tekst Andrzeja Turowskiego Manifest. Sztuka, która wznieca niepokój (Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2012). Jak sugeruje sam tytuł tekst ten jest manifestem artystycznym. Związki sztuki i psychologii są różnorakie i bardzo głębokie. Podobnie można powiedzieć o związkach sztuki i psychoanalizy. Krótko warto zaznaczyć, że dla Jacquesa Lacana surrealizm był jednym ze źródeł inspiracji właśnie. Tekst Turowskiego można wpisać w tradycję sztuki zarówno walczącej, zaangażowanej, jak też awangardowej. Jego główna teza głosi, że sztuka powinna być zaangażowana w praktykę polityczną, taką która problematyzuje demokrację i realność społeczną. Być może taka polityczność bliska jest temu, o czym pisała Chantal Mouffe w eseju Polityczność (Wydawnictwo KP, Warszawa 2008). Oczywiście manifest Turowskiego wpisuje się w tradycję ideową intelektualnej lewicy. Dlatego w tekście odnajdujemy odwołania do DebordaRancièra, czy Žižka Odwołując się do tego ostatniego, Turowski wskazuje, że praktyka społeczna opanowana jest przez logikę nadmiernej konsumpcji podlegającej analizowanemu przez Lacana nakazowi superego (nad-ja): rozkoszuj się! Paradygmatem jest tu przesłodzona substancja coca coli, której nigdy dość! Ideą sztuki, która wznieca niepokój jest sztuka angażująca się w społeczny dyskurs i  wskazująca jego mechanizmy. 

Książka ta zwróciła moją uwagę na zaangażowanie społeczne psychoterapii. Pomimo deklaratywnej ideologicznej neutralności psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna angażuje się poprzez analizę źródła rozkoszy podmiotu (tego, co nieświadome). W ten sposób wytrąca też człowieka z trybów społecznego spektaklu o którym pisał niegdyś Guy Debord. Jak uczy Žižek, wszędzie można znaleźć zaangażowanie ideologiczne. Odkrywanie zaś tego zaangażowania na płaszczyźnie społecznej podobne jest pracy psychoanalityka W tym sensie psychoterapia psychodynamiczna jest terapią, która wznieca niepokój.

Zapraszam do odwiedzenia strony Gabinetu Psychoterapii:gabinet.imago@gmail.com

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

środa, 14 listopada 2012

Psychoterapia uzależnień

Wiele osób, fachowców wielu dziedzin, a szczególnie eksperci z zakresu zdrowia psychicznego zgadzają się co do tego, że obecny czas, to czas narcystycznych zaburzeń osobowości i uzależnień. Podobnie jak królową przełomu XIX i XX wieku była histeria, tak obecnie, wspomniane wcześniej zaburzenia zdrowia psychicznego, zdominowały psychopatologię. Nie jest to oczywiście sprawa taka nowa. Korzenie tego zjawiska sięgają głęboko w wiek XX i związane są z licznymi kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi przekształceniami. Bardzo skrótowo można powiedzieć, że zaburzenia te to pokłosie logiki "późnego kapitalizmu", albo neoliberalnych zmian kulturowo - społecznych. Główne zadanie człowieka zatem we współczesnym świecie to: zaprezentować się, sprzedać, uczynić z siebie atrakcyjny produkt. Zmiany te uderzają też w samą psychoterapię, którą oskarża się o małą skuteczność, czy długoterminowość. Oczywiście złudną, ale postulowaną przez decydentów finansowych alternatywą, jest tu farmakoterapia. Wątek ten - a właściwie obronę statusu rozmowy terapeutycznej - podjęła w swych publikacjach, znana w Polsce terapeutka, Nancy McWilliams.

W ramach działalności Gabinetu zajmuję się psychoterapią narcystycznych zaburzeń osobowości, jak też uzależnień. Prawdziwą plagą są obecnie uzależnienia od leków, lub substancji wytwarzanych domowymi sposobami z leków. Bardzo często do terapii trafiają uzależnieni młodzi ludzie o bardzo dużych problemach z osobowością. Terapia takich osób, szczególnie w ramach gabinetowych, jest szczególnie trudna i wymaga ogromnego zaangażowania ze strony pacjenta. Bez motywacji pacjenta, terapeuta niestety niewiele zrobi. Narcystyczna wizja świata jest bowiem niezwykle trudna do zmiany...


Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com

Kraków, pl. Szczepański 3/42

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.


Psycholog Kraków

wtorek, 6 listopada 2012

Psychoanaliza i kultura

Część środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych uważa, że teoria psychoanalityczna powinna być używana jedynie do opisu rzeczywistości klinicznej; tej rzeczywistości, która rozgrywa się w gabinecie psychoterapeutycznym. Trudno zgodzić się z takim wnioskiem. Psychoanaliza jest nie tylko wiedzą kliniczną, ale też antropologią, psychologią rozwojową, psychologią kultury. Ten kierunek myślenia wytyczył już Freud, a jego następcy chętnie wspierali jego wysiłki w odsłanianiu psychologicznych mechanizmów kultury. Analizy takie przeprowadzali również chętnie psychoanalitycy nurtu kleinowskiego, chodzi tu głównie o Hannę Segal. Jednak najbardziej znanym teoretykiem kultury odwołującym się do pojęć freudowskich i lacanowskich jest Slavoj Žižek.  Niektórzy mają go za filozoficznego hochsztaplera, inni za geniusza. Nie można jednak odmówić mu, że jego książki i wykłady pobudzają do myślenia. Jednym z ciekawszych projektów tego słoweńskiego filozofa jest psychoanalityczna analiza kina wyrażona m.in. w dokumencie The Pervert's Guide to Cinema. Zapraszam do zapoznania się z całością tego ciekawego filmu. Natomiast tutaj polecam dwa fragmenty dostępne w internecie (brak tu tłumaczenia z języka angielskiego):


Zapraszam również na stronę internetową:


Kraków, Plac Szczepański 3/42piątek, 2 listopada 2012

Teoria Zygmunta Freuda

W pracy w ramach działalności Gabinetu Psychoterapii posługuję się teorią psychodynamiczną. Psychoterapia psychodynamiczna, to zmodyfikowana teoria i praktyka psychoanalityczna. Ojcem psychoanalizy, jak powszechnie wiadomo, był Zygmunt Freud. Pomimo ogłaszanego co parę lat krachu psychoanalizy i upadku autorytetu samego Freuda, można śmiało powiedzieć, że jego idee i myśl, mają się bardzo dobrze. Ich kliniczną skuteczność, ale i ograniczenia, weryfikuje przede wszystkim psychoterapeutyczna praktyka. Od czasów Freuda w ramach poszukiwań psychoanalitycznych powstało wiele koncepcji i nowych teorii, wszystkie one odnoszą się jednak i uznają autorytet badań freudowskich. Dlatego pewnie warto czytać i znać dzieła Freuda.

Zapraszam do przeczytania artykułu, w którym opisuję zręby freudowskiej koncepcji człowieka. Ukazał się on w 2009 roku w czasopiśmie Psychoterapia:

Zapraszam również na stronę internetową Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com

Kraków, Pl. Szczepański 3/42

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

wtorek, 30 października 2012

Psychologia nieświadomego

W ramach działalności Gabinetu Psychoterapii zajmuję się również poszukiwaniami teoretycznymi oraz działalnością naukową. Moje zainteresowania naukowe skupiają się w dużej mierze na powiązaniach filozofii z psychologią nieświadomego, tzw. psychologią głębi, a w szczególności - z psychoanalizą. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu, który ukazał się w 2008 roku w czasopiśmie Psychoterapia:
Zapraszam również na stronę internetową Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
Kraków, Pl. Szczepański 3/42


Fot. M.A. Prawa zastrzeżone.

niedziela, 28 października 2012

Gabinet Psychoterapii IMAGO

Gabinet Psychoterapii IMAGO oferuje psychodynamiczną psychoterapię dorosłych oraz młodzieży. Psychoterapia psychodynamiczna zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych; może wspomagać rozwój psychologiczny poprzez pobudzenie autorefleksji oraz zwiększenie pola rozumienia własnych uczuć, fantazji, myśli i wyobrażeń. W leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych leczenie rozpoczyna się od psychoedukacji. Terapia może być prowadzona  we współpracy z psychiatrą.

Adres Gabinetu: 

Kraków, Plac Szczepański 3/42

Zapraszam również na stronę internetową:

Gabinet Psychoterapii IMAGO
gabinet.imago@gmail.com

Fot. autora. Prawa zastrzeżone.

Psycholog Kraków