wtorek, 22 grudnia 2015

Bion o grupach

Od pewnego czasu Oficyna Ingenium wydaje kolejne książki Wilfreda Biona. Psychoanalityk ten jest godny uwagi, jako jeden z oryginalniejszych twórców: teoretyków i praktyków, w psychoterapii. Jego dziedzictwo bywa inspirujące, choć czasami jest również kontrowersyjne, szczególnie w tych miejscach, gdzie Bion wychodzi poza terapię w dziedzinę szeroko rozumianej filozofii.

Najnowsza książka Biona po polsku to Doświadczenie w grupach. To praca o tyle ważna, że jest to niewątpliwie jedna z pierwszych pozycji traktujących o terapii grupowej i funkcjonowaniu grup w historii psychoanalizy.

Wiele z idei Biona znalazło powszechne uznanie w pracy z grupami, jak np. idea grupy pracującej i grupy podstawowego założenia. Oryginalnym i niezwykle znaczącym wkładem Biona do rozumienia dynamiki grupy jest opisanie procesu psychotyzacji grupy. W skrócie powiedzieć można, że grupy ludzkie mają niezwykłą łatwość w oddawaniu przewodnictwa jednostkom paranoicznym, co wprowadza całą grupę w stan funkcjonowania paranoicznego. Tym, co spaja grupę, jest wówczas wspólny wróg. Z innej perspektywy - perspektywy psychologii ewolucyjnej - pisał również o tym zjawisku Michael Tomasello w książce Dlaczego współpracujemy.

Zapraszam na stronę gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel.888 867 115

 
W. R. Bion, fot. pobrana ze strony: wiki
 

wtorek, 15 grudnia 2015

Czy terapia psychodynamiczna jest jedna?

Wśród różnych głosów i opinii wypowiadanych na temat psychoterapii i funkcjonowania psychicznego człowieka często przewija się teza, że pewną ogólnie akceptowaną ideą wśród badaczy i praktyków, jest idea nieświadomego umysłu. W dużym stopniu teza ta jest pewnie prawdziwa, ale nie wynika z niej, że teoretycy i praktycy terapii, którzy deklarują wiarę w istnienie nieświadomego, faktycznie postępują tak - a przede wszystkim leczą tak - jakby faktycznie wierzyli w istnienie nieświadomych stanów umysłu.

Oczywiście również terapeuci poznawczy mogą się przyznać do nieświadomego, ale w formie ukrytego uczenia, automatycznego przetwarzania informacji, czy nieuświadamanych sobie reprezentacji i schematów. Opisując pacjentowi automatyzmy pozostają przynajmniej spójni teoretycznie. Ich rozumienie nieświadomych procesów jest jednak skrajnie różne od tego, co opisuje psychoanaliza.

Współcześnie na świecie, ale także w Polsce, można znaleźć wiele szkół teoretycznych i praktykujących terapeutów, którzy określają się mianem "psychodynamicznych". Kiedy jednak przyjrzeć się ich postawie, sposobowi pracy, to okazuje się, że są to raczej puste deklaracje. Pomimo głoszenia konieczności oparcia się na mechanizmach nieświadomych, terapeuci ci, dość często, opierają się jedynie na świadomych komunikatach pacjenta. Właściwie taką psychoterapię należałoby nazwać raczej terapią egzystencjalną, albo poznawczą właśnie.

Wśród wielu odmian terapii psychodynamicznych tylko właściwie jedna jest terapią bez wątpliwości psychoanalityczną, opartą w praktyce na analizie nieświadomych zjawisk w życiu człowieka; jest to terapia skoncentrowana na analizie przeniesienia TFP opracowana przez Otto Kernberga i jego współpracowników. Jest to terapia, która jest rekomendowana, jako jedyna potwierdzona i tak szczegółowo opracowana, w leczeniu zaburzeń osobowości. Terapię tą rekomenduje i reprezentuje w Polsce Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Terapię tą proponuję i rekomenduję również w ramach działalności Gabinetu.

Zapraszam na stronę internetową:

gabinet.imago@gmail.com
tel.888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.


wtorek, 1 grudnia 2015

Z punktu widzenia dziecka

Jednym z ciekawszych badaczy ludzkiego rozwoju psychicznego z punktu widzenia psychoanalizy i psychologii ogólnej był Daniel N. Stern (zmarł w 2012r). Jego bogaty dorobek związany jest z badaniem tworzenia się wewnętrznego świata dziecka i rozwoju jego doświadczenia w ramach intersubiektywności. Niestety w Polsce brakuje tłumaczeń jego publikacji. Ten dotkliwy brak może w końcu zostanie wypełniony. Pierwszą tego zapowiedzią może być tłumaczenie jego popularnej książki: Pamiętnik dziecka. Co twoje dziecko widzi, czuje i czego doświadcza (Wyd IPS, 2015).

Ta niezwykła książeczka miesza w sobie elementy myślowego eksperymentu związanego z wczuciem się w perspektywę dziecięcego punktu widzenia - od pierwszych tygodni jego życia, z pewnymi, przystępnie opisanymi, wynikami badań i obserwacji rozwoju dziecka. Dlatego książka może stać się ciekawą lekturą dla rodziców - poszerzając ich intersubiektywność, jak też dla terapeutów - pamiętając o starej kleinowskiej zasadzie, że głębokie psychopatologie odnoszą sie do najwcześniejszych doświadczeń umysłowych dziecka. 

Zapraszam na stronę Gabinetu:


gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Daniel N. Stern, zdjecie pobrane: Brazelton