czwartek, 29 czerwca 2017

Nałogowa osobowość naszych czasów

Obserwacje klinicystów podpowiadają czasem, że można spróbować dopasować typ zaburzenia psychicznego i częstość jego występowania, do okresu historycznego i określonych warunków społecznych i kulturowych. To bliskie tezom kulturalistów, takich jak Erich Fromm. Czy jest to słuszne lub prawdopodobne twierdzenie? Trudno orzec jednoznacznie. Jeśli jednak pokusić się o nazwanie dominujących współcześnie w naszej kulturze form zaburzeń, to byłyby to na pewno zaburzenia osobowości z narcyzmem na czele, oraz uzależnienia. Skądinąd warto pamiętać, że te dwa typy zaburzeń - z różnych osi diagnostycznych, gdyby myśleć kategoriami systemu DSM IV - nie wykluczają się, a nawet dość często współwystępują. Niestety oba typy zaburzeń - i te dotykające osobowości i uzależnia (chodzi mi tu głównie o chemiczne, substancjalne uzależnienia) wpływają niezwykle destrukcyjnie na życie. Jedyną czasem nadzieją na w miarę normalne życie jest poddanie się głębokiej, intensywnej i długoterminowej psychoterapii, nierzadko łączonej z pobytami w ośrodkach stacjonarnych, korzystaniem z farmakoterapii i innych form wsparcia.

W ramach działalności gabinetu psychoterapeutycznego oferuję Państwu psychoterapię osób uzależnionych od różnych substancji chemicznych, oraz osób mających różne problemy związane z charakterem i osobowością.

Zapraszam na stronę internetową:

gainet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

środa, 7 czerwca 2017

Zaburzenia osobowości - terapia w Krakowie

Zaburzenia osobowości to kategoria bardzo często obecnie diagnozowana wśród osób trafiających po pomoc do psychologa lub psychoterapeuty. Trudno jednoznacznie orzec, czy jest to spowodowane coraz większym udziałem tych zaburzeń w ogólnej liczbie zaburzeń psychicznych, czy też innym sposobem diagnozowania i definiowania, bardziej wyczulonym na symptomy zaburzeń struktury osobowości. Niezależnie jednak od przyczyny takiego stanu rzeczy osoby z diagnozą zaburzeń osobowości mają najczęściej głębokie problemy w funkcjonowaniu społecznym, partnerskim i zawodowym. Psychoterapia wówczas nie tylko służy poprawie jakości życia tych pacjentów, ale bardzo często jest jedyną okazją do uzyskania stabilizacji i satysfakcji w życiu.

Wśród rożnych terapii, które zajmują się leczeniem zaburzeń osobowości prym wiedzie podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne. Wśród metod terapii psychodynamicznej najlepiej przebadanymi pod względem potwierdzonej skuteczności są dwie terapie: psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu i psychoterapia oparta o mentalizację.

W ramach działalności gabinetu oferują Państwu pomoc w leczeniu stosując psychoterapię psychodynamiczną skoncentrowaną na przeniesieniu (TFP).

Zapraszam do kontaktu i odwiedzenia strony gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zapraszam również do odwiedzenia strony centrum psychoterapii:


Fot. autora, prawa zastrzeżone.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Freud i inni

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało nie tak dawno książkę Stephena Mitchella i Margaret Black Freud i inni. Książka ta, to napisany przystępnym językiem przewodnik po historii myśli psychoanalitycznej. Koncentruje się w dużym stopniu na rozwoju psychoanalizy w Stanach Zjednoczonych, przedstawia jednak główne dyskusje i kierunki ewolucji psychoanalizy światowej.

Pozycja ta jest niewątpliwie wartościowa dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z rozwojem myśli analitycznej i są otwarci na to, by dostrzegać w  psychoanalizie wciąż żywą naukę zajmującą się człowiekiem. Nie ma bowiem bardziej mylnego mniemania niż to, że psychoanaliza jest zdezaktualizowana a jej tezy pozostają w sprzeczności z ustaleniami innych dziedzin wiedzy o człowieku. Jest dokładnie odwrotnie!!!

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115