czwartek, 29 czerwca 2017

Nałogowa osobowość naszych czasów

Obserwacje klinicystów podpowiadają czasem, że można spróbować dopasować typ zaburzenia psychicznego i częstość jego występowania, do okresu historycznego i określonych warunków społecznych i kulturowych. To bliskie tezom kulturalistów, takich jak Erich Fromm. Czy jest to słuszne lub prawdopodobne twierdzenie? Trudno orzec jednoznacznie. Jeśli jednak pokusić się o nazwanie dominujących współcześnie w naszej kulturze form zaburzeń, to byłyby to na pewno zaburzenia osobowości z narcyzmem na czele, oraz uzależnienia. Skądinąd warto pamiętać, że te dwa typy zaburzeń - z różnych osi diagnostycznych, gdyby myśleć kategoriami systemu DSM IV - nie wykluczają się, a nawet dość często współwystępują. Niestety oba typy zaburzeń - i te dotykające osobowości i uzależnia (chodzi mi tu głównie o chemiczne, substancjalne uzależnienia) wpływają niezwykle destrukcyjnie na życie. Jedyną czasem nadzieją na w miarę normalne życie jest poddanie się głębokiej, intensywnej i długoterminowej psychoterapii, nierzadko łączonej z pobytami w ośrodkach stacjonarnych, korzystaniem z farmakoterapii i innych form wsparcia.

W ramach działalności gabinetu psychoterapeutycznego oferuję Państwu psychoterapię osób uzależnionych od różnych substancji chemicznych, oraz osób mających różne problemy związane z charakterem i osobowością.

Zapraszam na stronę internetową:

gainet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.