środa, 17 lutego 2016

Neuropsychoanaliza

Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele publikacji dotyczących psychoterapii. Jedne są bardzo afirmatywne wobec tego rodzaju leczenia, inne bardzo krytyczne. Zdarzają się również takie głosy, które podważają skuteczność większości rodzajów terapii, oskarżają terapeutów o nieuprawnione wyciąganie pieniędzy itp. Tego rodzaju wypowiedzi pojawiły się choćby w przewodniku po psychoterapii, który został wydany nie dawno w Polsce przez jedno z czasopism. Niestety w takich publikacjach podaje się, jako autorytety osoby, które wypowiadają się niezgodnie z dostępną wiedzą na temat leczenia psychoterapeutycznego. Wiedza ta pokazuje, że różne oddziaływania terapeutyczne, zarówno poznawczo-behawioralne, jak i psychodynamiczne i psychoanalityczne są skuteczne. Z drugiej strony sam postęp nauk o mózgu wskazuje, że intuicje, które Freud formułował sto lat temu, okazują się całkiem trafne. Jednym z dowodów na to jest istnienie działu nauki, jaką jest neuropsychoanaliza. Jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy mózgu i biologicznych determinant ludzkiego zachowania - Jaak Panksepp, jest zagorzałym zwolennikiem psychoterapii, szczególnie takiej, która koncentruje się na emocjonalnym życiu człowieka. Postęp nauk o mózgu, neuropsychoanaliza, potwierdza również starą, analityczną ideę, że w ludzkich umyśle/mózgu zawarta jest sfera najwcześniejszych doświadczeń emocjonalnych, które psychoanaliza nazywa diadami self-obiekt, które w decydujący sposób, nieświadomie modulują zachowania człowieka. Jedną z terapii, która skupia się szczególnie na tym zagadnieniu, jest terapia TFP skonstruowana przez wybitnego psychoanalityka Otto Kernberga i jego zespół. Podważanie sensowności psychoterapii, jest więc po prostu mijaniem się z współcześnie obowiązującą naukową prawdą.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Jaak Panksepp, fot. pobrane ze strony: orca